De collecten van zondagmorgen 3 juli 2022.

De 1e collecte is voor de diaconie PGE, Algemeen: De eerste collecte is voor het Diaconaal Platform Ede. Het DPE rekent het tot haar taak, enerzijds de eigen diaconale taak van de afzonderlijke kerken te versterken en anderzijds een spil te zijn in de gezamenlijke diaconale activiteiten t.b.v. de lokale samenleving in Ede. Activiteiten die het DPE organiseert zijn oa “schuldhulpmaatje” en “HipHelpt”.

De 2e collecte is voor KIA ‘India, onderwijs geef kansarme kinderen een toekomst: In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. Informatie: www.kerkinactie.nl/onderwijsindia.

De 3e collecte is de kindercollecte bestemd voor: Kinderhospice 'Binnenveld' te Barneveld.

- 1e Collecte Beatrixkerk dd-mm-2022
- 2e Collecte Beatrixkerk dd-mm-2022 
- 3e Collecte Beatrixkerk  dd-mm-2022 

Of geef met de Givt app (druk op de app)

De energieprijzen stijgen de pan uit. De overheid heeft een korting op de energiebelastingen toegezegd. De korting zal € 400,-- per adres bedragen. Maar de meerkosten door de prijsstijgingen zullen voor veel adressen per jaar € 1.000,-- tot € 1.500,-- meer dan anders bedragen. In sommige situaties is het verschil nog meer! Deze kostenpost raakt de mensen met een smalle beurs heel erg. Reken daarbij de inflatie – de boodschappen zijn ook duurder dan normaal- en het wordt zeker voor mensen met een laag inkomen erg passen en meten of het allemaal wel gaat lukken. In de media lezen we al over energiearmoede…

Het diaconaal platform Ede (DPE) -waarin meer dan 20 diaconieën uit Ede en de bijbehorende dorpen samenwerken- start ‘Ede geeft warmte’ als een actie van solidariteit en verbondenheid.
Niet iedereen heeft ‘last’ van de energieprijzen. Een energiecontract, een goed geïsoleerd huis of duurzaamheidsmaatregelen, dan voel je de financiële pijn minder. Het DPE daagt u uit om geld over te maken naar het Noodfonds Ede. Via het DPE is het Noodfonds ook ANBI. Met de opbrengst van deze actie krijgen de mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening een bijdrage in de kosten. Deze actie zal de meerkosten niet oplossen, maar hiermee tonen we wel het gevoel van solidariteit met de mede-Edenaren.

Ede geeft warmte loopt in de kerken vanaf eind april. De actie zal via de media ook andere burgers vragen mee te doen. Binnenkort start ook de werving van mensen uit Ede die tot de doelgroep van de actie behoren. Mocht u mensen weten, die hierbij horen, laat hen gerust weten dat ze zich binnenkort kunnen aanmelden.

Doet u mee met Ede geeft warmte?
Uw gift kunt u overmaken naar
NL42 ABNA 0425 2885 44
t.n.v. Noodfonds Ede
met vermelding van ‘Ede geeft warmte’.

DPE werkgroep Ede geeft warmte
Jan de Kluijver.
edegeeftwarmte@gmail.com

 

Ga naar boven