Wijkkompas, de naam van ons wijkblad, is een onderdeel van en wil bijdragen aan de communicatie in onze wijkgemeente.

Naast de leden van de redactie is een vast team van mensen werkzaam met correctie, tekstverwerking en printen. Een gedeelte van de kosten wordt gedekt door sponsoren.
De inhoud wordt door de taakgroep Communicatie bepaald. Potentiële leveranciers van de kopij worden uitsluitend door de redactie benaderd! Na afstemming met de redactie kan kopij worden opgestuurd naar wijkkompas@beatrixkerk.nl.