Het doel van de Wijkbrief is om kerkgangers van de Beatrixkerk te informeren over:

  • de voorganger in en de medewerkers aan de kerkdienst(en);
  • eventuele speciale aandachtspunten bij deze dienst(en);
  • activiteiten en gebeurtenissen binnen de wijk in de komende week, voor zover deze niet in het Kerkblad worden vermeld.

Iedere zondag wordt de Wijkbrief in de kerk uitgereikt door de leden van de welkomstcommissie. Bovendien ligt er in het Maanderzand een aantal exemplaren ter verspreiding onder de bewoners.

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas
e-mail wijkbrief@beatrixkerk.nl

Kopij voor de Wijkbrief moet voor woensdag 22.00 uur naar bovengenoemd e-mailadres worden verzonden.