Vanaf 25 mei 2018 moeten alle kerkelijke gemeenten voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.
De regels gaan over handelingen die betrekking hebben op een (te identificeren) persoon of personen. Het gaat dus niet alleen om namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld om foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn, uitzending kerkdienst via internet, enz. De wijkgemeente Beatrixkerk heeft dit alles vastgelegd in een privacy statement. Deze kunt u hier downloaden. Heeft u behoefte aan een papieren exemplaar, dan kunt u deze aanvragen bij de scriba, mail: scriba@beatrixkerk.nl.