Naam / Functie
Wijkpredikant (vacant)
Ds. Gerben Westra/Pastoraal werker (foto)

Ouderlingen
Marien Bakker Ouderling / vz Liturgie & Eredienst (foto)
Henk van den Brink Ouderling / vz Pastoraat (foto)
Dieneke Gimbel / Pastoraal ouderling (foto)
Els Hoogendoorn / Pastoraal ouderling (foto)
Betty de Jong / Pastoraal ouderling - ouderling gebed (foto)
Ellen de Jong / Ouderling - 2e scriba (foto)
Klaas Kopinga / Ouderling - vz Kerkenraad (foto)
Ko Kuperus / Ouderling - Communicatie (foto)
Betty van der Meulen / Ouderling - Gemeenteopbouw en Toerusting (foto)
Ed van Nieuwamerongen / Ouderling - Kerkrentmeester (foto)
Bea van Oeveren / Pastoraal ouderling (foto)
Janny Pastink / Ouderling - Scriba (foto)
Erwin van der Vlies / Jeugdouderling (foto)

Diakenen
Leo Besemer / Diaken (foto)
Paul Haver / Diaken- vz Diaconie (foto)
Dan Kool / Diaken (foto)
Margot Oostijen / Diaken (foto)
Dick Peters / Diaken (foto)
Janny Westmaas / Diaken (foto)