Waar moet uw printaanvraag naar toe? Onze wijkgemeente regelt zelf het eigen drukwerk; daarvoor is het 'PrintBureau Beatrixkerk' opgericht. Aanvraag- en aanleverpunt is de coördinator van dit bureau; hij beoordeelt de printaanvraag en bepaalt (naar aanleiding van de oplage, het formaat, de nabewerking etc.) de verdere route: zelfdoen of uitbesteden. Zo nodig stuurt hij de aanvraag eerst naar een opmaakspecialist van de Taakgroep Communicatie.  De opdrachten worden zoveel mogelijk in grijstinten afgedrukt. In bepaalde gevallen kan een gedeelte (bv. een omslag) in kleur worden afgedrukt. Dus: printaanvragen, afdrukklaar en uitsluitend digitaal, indienen bij de coördinator van het PrintBureau: printbureau@beatrixkerk.nl.

In principe wordt er alleen op vrijdagmorgen geprint, dus aanvragen dienen tijdig ingediend te worden.