De jeugdkerk is gericht op jongeren vanaf 12 jaar. Doel is de jongeren van onze gemeente te bereiken met het evangelie door samen te vieren en te beleven, waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wereld en taal van de jongeren van deze tijd. De hoop en verwachting is dat de kerkdienst voor jongeren daarmee toegankelijker wordt en zij ook minder snel zullen afhaken. Het kweken van een groepsband, niet alleen met elkaar, maar ook als onderdeel van de gemeente, speelt daarbij een rol. De jeugdkerk sluit in grote lijnen aan bij de liturgie van de kerkdienst, met onderdelen als: welkom, aansteken kaars, gebed, Bijbellezing, lied, bezinning, gebed en zegenbede. De deelnemers worden zoveel mogelijk actief betrokken bij zowel de voorbereiding als de viering zelf.
De jeugdkerk wordt op de eerste zondag van de maand gehouden in een afzonderlijke ruimte in de Beatrixkerk, gelijktijdig met de morgendienst..