Wat is een evensong?

Een evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk. Dit wordt meestal gezongen door het koor en daarom choral evensong genoemd. De dienst is vergelijkbaar met een Rooms-Katholieke of Lutherse vesper en mag door leken worden geleid.

De orde van een Evensong ligt grotendeels vast en is te vinden in het Book of Common Prayer.

Vaste onderdelen zijn:
    •de preces en responses (een aantal vaste verzen);
    •een of meer psalmen (die zingend worden gereciteerd);
    •twee bijbellezingen die worden afgesloten met de canticles (resp. het Magnificat, lofzang van Maria en het Nunc Dimittis, de lofzang van Simeon);
    •de geloofsbelijdenis;
    •verschillende responses (gezongen en gereciteerde gebeden
     waaronder het Onze Vader en het gebed van de dag);
    •twee anthems (uitgebreide toonzettingen van bijbelteksten);
    •enkele hymns worden in de evensong in samenzang gezongen.

Voor al deze onderdelen kan het koor putten uit een rijke bibliotheek van (overwegend) Engelse koormuziek uit vijf eeuwen.
Een preek maakt niet automatisch deel uit van de choral evensong, maar bij zondagse Evensongs is het wel vrij gebruikelijk.
Opmerkelijk aan een choral evensong is de combinatie van een ingetogen gebedsdienst met een veelvoud aan (soms uitbundige) muzikale vormen en stijlen. Zo is de organ voluntary aan het eind niet zelden een virtuoos stuk muziek.
Het is de combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een eeuwenoud ritueel dat een choral evensong zo bijzonder maakt.