In oktober 1972 besloot de toenmalige KAZ van de Gereformeerde Kerk in Ede en Harskamp een cantorij op te richten. Het doel was om de gemeentezang in alle kerken te ondersteunen, in het bijzonder bij de invoering van het Liedboek voor de Kerken (1973). Vele jaren heeft de ‘Gereformeerde Cantorij’ meegewerkt aan talloze erediensten in de diverse kerken, onder leiding van de cantors Luuk van der Vegt, Kees Zwart, Dirk Hoekstra, Roel Staal, Nico van Reenen en Jan-Willem van Ree. Met het ontstaan van de Protestantse Gemeente Ede in 2017 bleek er geen plek meer te zijn voor een gezamenlijke, centrale cantorij voor alle wijkgemeenten. Uiteindelijk heeft de Beatrixkerk de verantwoording genomen voor het voortbestaan van de cantorij. Dat heeft ertoe geleid dat er sinds begin 2018 de Beatrixcantorij is. De Beatrixcantorij telt inmiddels 24 vaste leden en een aantal projectleden.

De cantorij werkt regelmatig mee aan de erediensten. Het repertoire voor deze diensten wordt veelal geput uit ‘Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk’ (Liedboek 2013). Ook verzorgt de cantorij één of meerdere keren per jaar een Evensong in de Beatrixkerk.
De repetities van de cantorij zijn iedere woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de Beatrixkerk onder leiding van de cantor, Margret Spelt.
Nieuwe leden zijn altijd welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator Josje van Soest-de Bondt.

Contactgegevens:
josjedebondt@beatrixkerk.nl tel. 06-15 366 311
margretspelt@beatrixkerk.nl tel. 06-45 960 302