Onze vieringen worden 's zondags gehouden in de Beatixkerk, Beatrixlaan 54, ‘s ochtends  om 10.00 uur.
Extra diensten (Christelijke feestdagen, dank -en zangdiensten) worden op de website aangekondigd.
De liederen en de tekst van de lezingen worden in principe iedere zondag via een beamer geprojecteerd.
Wel is het raadzaam om een liedboek mee te nemen in geval van storingen.
Er is een ringleiding aanwezig voor mensen met een gehoorbeperking.

We geloven in God en we zijn volgelingen van Jezus Christus, die onze verlosser en inspirerend voorbeeld is. Gods woord is de bron van waaruit we leven en werken. We staan midden in de wereld en hebben aandacht en zorg voor de mensen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap en voor Gods schepping. Wij verlangen ernaar samen te komen in een viering van woord, gebed en zang en geraakt te worden door Gods woord en Geest. Dat willen we doorgeven aan anderen. Samen werken we aan een geloofsgemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten en zich thuis voelen.

Ga naar boven