De collecten van zondagmorgen 23 januari 2022: 

De 1e collecte is voor het Diaconaal PGE (Kledingbank): De eerste collectie is voor stichting Kledingbank Ede. De Kledingbank maakt het mogelijk om kwalitatief goede, schone kleding te geven aan inwoners van Ede die (tijdelijk) de financiële middelen niet hebben om deze zelf te kopen. Wist u dat de Kledingbank met ruim 40 vrijwilligers op die manier jaarlijks enkele honderden huishoudens helpt aan goede kleding? En dat u hiervoor op een aantal plekken uw kleding kunt inleveren? Alle reden voor ondersteuning dus!

 De 2e collecte is voor de KIA: ”Kerk in, van en voor het dorp ”. In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn. Informatie: www.kerkinactie.nl/collecterooster

Informatie: www.kerkinactie.nl/collecterooster

De 3e collecte is voor: het Kinderhospice Binnenveld in Barneveld. Voor de kinderen van de Kindernevendienst is er de wekelijkse collecte voor het Kinderhospice Binnenveld in Barneveld. Een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is.

I.v.m. het beperkte aantal mensen per kerkdienst kunt U uw bijdrage digitaal regelen!

IBAN-nummer NL11 INGB 0000 8675 84

- 1e Collecte Beatrixkerk 23-1-2022
- 2e Collecte Beatrixkerk  23-1-2022
- 3e Collecte Beatrixkerk  23-01-2022. 

Of geef met de Givt app (druk op de app)