De gemeenteleden ontvangen van de kerk een verjaardagsgroet. Deze worden door vrijwilligers in de wijk rondgebracht. Bij het overhandigen van de kaart wordt een bijdrage gevraagd voor het verjaardagsfonds. Periodiek wordt de opbrengst in de Wijkbrief vermeld. Uit de opbrengst van het verjaardagsfonds worden wijkgerichte activiteiten betaald; doop- en belijdenis- geschenken, onkosten voor het startweekend, de vergaderingen, koffie na de diensten etc. Mocht u de kaart of de collectant gemist hebben, u kunt uw 'dankbaarheid' ook in een envelopje met opschrift 'verjaardagsfonds' in de collectezak deponeren. Wij kunnen uw steun niet missen.