Inleiding

Net als ieder ander bent u wereldburger en zijn wij vertegenwoordigd voor onze natie bij de Verenigde Naties in New York. In september 2015 heeft onze premier Mark Rutte in de vergadering van de VN toegezegd om de 17 duurzaamheid  doelstellingen na te streven....

 

 

Introduction

Just like everybody else, you are a world citizen and we are represented for our nation at the United Nations in New York. In September 2015, Prime Minister Mark Rutte promised in the UN meeting to pursue the 17 sustainability objectives.....