Gebed is de basis van de christelijke gemeenschap.

De gemeente van de Beatrixkerk kan niet zonder gebed. Persoonlijk gebed, maar ook samen met andere gemeenteleden. 

Data:

 

-Maandag 2 januari 2023

-Maandag 16 januari

-Maandag 6 februari

-Maandag 20 februari

-Maandag 6 maart

-Maandag 20 maart

-Maandag 3 april

-Maandag 17 april

-Maandag 1 mei

-Maandag 15 mei

-Maandag 5 juni

-Maandag 19 juni

Van 19.15 uur tot 19.45 uur

Orde van dienst:

* Stilte

* Kaars aansteken  - God is bij ons

* Bemoediging en openingsgebed

* Bijbellezing * Lied uit het NLB

* Gebeden  - persoonlijk gebed en inkeer (in stilte of hardop uitgesproken)

* Voorbede voor:      

-   de wereld   

-   ons land

-   onze plaats

-   onze gemeenschap en leden van ons gemeenschap

-   onszelf en de mensen die ons omringen

* De gebeden worden beëindigd met het "onze Vader"

* Zegenbede

Gelieve uw eigen liedboek mee te brengen!

Koffie wordt geschonken in de ontmoetingsruimte.