Gebed is de basis van de christelijke gemeenschap.
De gemeente van de Beatrixkerk kan niet zonder gebed.
Persoonlijk gebed, maar ook samen met andere gemeenteleden.
 
Data:
Maandag 16 september
Maandag 7 oktober
Maandag 21 oktober
Maandag 4 november
Maandag 18 november
Maandag 2 december
Maandag 16 december
 
Van 19.15 uur tot 19.45 uur
 
Orde van dienst: 
* Stilte
* Kaars aansteken  - God is bij ons
* Bemoediging en openingsgebed
* Bijbellezing
* Lied uit het NLB
* Gebeden  - persoonlijk gebed en inkeer (in stilte of hardop uitgesproken)
* Voorbede voor:  
    -   de wereld
    -   ons land
    -   onze plaats
    -   onze gemeenschap en leden van ons gemeenschap
    -   onszelf en de mensen die ons omringen
* De gebeden worden beëindigd met het "onze Vader"
* Zegenbede
 
Gelieve uw eigen liedboek mee te brengen!
 
Koffie wordt geschonken in de ontmoetingsruimte.
Ga naar boven