De catechese is een onderdeel van de Taakgroep Jeugd. Doelstelling is om jongeren vertrouwd te maken met bijbel, geloof en kerk; om hen te begeleiden naar een zelfstandige keuze voor Christus, zijn Kerk en Rijk en om elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren en elkaars geloofs- en levensweg te respecteren.
Vormen van catechese (bij voldoende belangstelling):

Intro- of snuffelcatechese (12- 14 jaar)
Deze komt op een doordeweeks uur bijeen bij de catecheet thuis. Er zijn twee blokken: één tussen Startzondag en Kerst en één tussen Kerst en Pasen. Er wordt 'gesnuffeld' aan het kerkgebouw, de symbolen, de voorwerpen en gebruiken. Ook wordt behandeld: de geschiedenis van onze kerk; opbouw van de eredienst; onze organisatie; het ontstaan van het Christendom in Ede; andere kerken en gemeenten in Ede. Onderdeel van de catechese is de ontmoeting met anderen, zoals een bezoek aan een moskee, aan het Leger des Heils of aan de synagoge in Arnhem.

Huiscatechese 'Stappen' (15 - 17 jaar)
Deze komt op een doordeweeks uur bijeen in de huiskamer van de catecheet of in de kerk. Er zijn twee blokken: één tussen Startzondag en Kerst en één tussen Kerst en Pasen. Naast het leerelement is ook ontmoeting en gezelligheid van belang. Je gaat tijdens de catechisatie dieper in op het geloof en wat dat voor jou betekent. Belangrijk aandachtspunt in deze is: Geloven vandaag de dag, moderne tijd, sociale media enz.

18+- kring (18 t/m 21 jaar)
Deze kring komt in overleg op een aantal zondagen na de dienst of op avonden door de week b jeen. Behandeld worden onderwerpen als kerk en geloof, de bijbel en haar betekenis vandaag, geloofsbelijdenissen, andere godsdiensten, de relevantie van geloven in het alledaagse leven, geloofsuitingen via sociale media. De deelnemers hebben verder een eigen inbreng van te behandelen onderwerpen. Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese wordt gegeven door de wijkpredikant en is mogelijk in kringverband of via individuele gesprekken.