1. Een buurtkring bestaat uit gemiddeld 20 adressen, waar ca 40 gemeenteleden, ouder dan 18 jaar wonen. De gemeenteleden zijn afkomstig van de voormalige wijken Zuid en Centrum.

2. De buurtkring wordt geleid door een kringcontactpersoon, die bij voorkeur in de betreffende buurt woont.

3. In elke buurt wordt minimaal twee maal per jaar een buurtavond gehouden, waar gemeenteleden elkaar in een informele sfeer ontmoeten en nader kennis maken. Voor de onderlinge betrokkenheid is dit heel belangrijk. Op deze manier kunnen we omzien naar elkaar en kunnen we signaleren of iemand meer (pastorale) zorg nodig heeft.

4. Een buurtavond kan plaatsvinden bij de kringcontactpersoon thuis, maar ook bij een andere deelnemer van de buurtkring.

5. De buurtavond kan worden geleid door de kringcontactpersoon, maar ook door een andere deelnemer van de buurtkring.

6. Voor nadere informatie over de buurtkringen kunt u terecht bij de buurtkringcoördinatoren:
- Liesbeth Gerbrands, liesbethg@kpnmail.nl, (0318) 613313
- Nico van Basten, nvbasten@gmail.com, (0318) 622217