Wie zijn wij , wat doen wij en voor wie.

De activiteitengroep bestaat uit zes leden van onze wijkgemeente met ieder een eigen taak .

Onder verantwoordelijkheid van de Taakgroep Diaconie stelt de activiteitengroep zich tot doel het bevorderen van de geloofsbeleving en de mogelijkheid tot ontmoeting voor 65 plussers. Hiertoe wordt jaarlijks een activiteitenschema opgesteld met in principe vijf themamiddagen. Gastsprekers geven invulling aan het gekozen onderwerp en de bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag in de Beatrixkerk. Daarnaast wordt er in mei of juni een dagtocht georganiseerd waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd. Het jaar wordt afgesloten in de maand december met een kerstviering in de Beatrixkerk.

Voorafgaande aan een themamiddag wordt er een uitnodiging opgesteld en opgenomen in de wijkbrief en het kerkblad. Het jaarlijks opgestelde activiteitenschema kunt u terugvinden op de website van de Beatrixkerk.
Het bestuur van de activiteitengroep ouderen wijkgemeente Beatrixkerk bestaat uit de navolgende personen :
Dhr Evert Hoogendoorn Voorzitter
Vacant Secretariaat
Dhr Dick Peters Financiēn
Dhr Anne Hendriks Coōrdinator vervoer
Mw Jellie Willigenburg-Laanstra Gastvrouw
Mw Etteke Onnink-Laanstra Gastvrouw

U bent van harte uitgenodigd en welkom op de bijeenkomsten van de activitetengroep in de Beatrixkerk. Als u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen met Anne Hendriks, telefoon 0318-624416 of 06- 33920813.

Met een hartelijke groet en graag tot ziens op onze bijeenkomsten,
Evert Hoogendoorn telefoon 0318-637998
Email: ouderen@beatrixkerk.nl