Een overzicht van alle lopende en afgesloten acties.


Loterij

Loterij voor de Actie Beeld en Geluid gaat van start.
Om nog een laatste zetje te geven aan de inzameling ten behoeve van de Beeld en Geluidsinstallatie in de Beatrixkerk loopt in de maand juni de Loterij voor Beeld en Geluid. De trekking van de prijswinnaars zal in de maand juli plaatsvinden. Een overzicht van de te winnen prijzen van de loterij staan hieronder vermeld. De totale waarde van de prijzenpot bedraagt € 500,- met als hoofdprijzen een niet te versmaden Chocolade Workshop of een Foto Shoot om je vingers bij af te likken. Met de loterij hopen we een bedrag van € 500,- bij te dragen aan het reeds prachtige resultaat, dat we inmiddels met elkaar hebben bereikt. De loten kosten € 2,- per stuk en u kunt ze online bestellen door een email te sturen aan loterij@beatrixkerk.nl. Na uw bestelling ontvangt een mail, met daarin beschreven wat de kosten zijn en hoe u de loten kunt betalen. Na betaling zullen we u de loten per email toesturen. Als u geen email heeft kunt u ook altijd bellen naar 06 18526401. Dan kunnen we hierover telefonisch afspraken maken. De trekking van de prijzen zal in de maand juli plaatsvinden. De wijze waarop is afhankelijk van de dan geldende corona regels.
Met een hartelijke groet.
Marien Bakker en Jacqueline Jansen
Loterij Commissie Beeld en Geluid Beatrixkerk

Klik hier voor een overzicht van de prijzen.Appeltaarten bakken 

Sarnia Lovink wil voor de Actie Beeld & Geluid tien appelkruimeltaarten bakken. De gehele opbrengst van de verkoop (€ 15 per taart) wil zij schenken aan dit goede doel. Taarten kunnen via  sarnia8a@gmail.com besteld worden. Sarnia wil de bestelde appel-kruimeltaarten in één keer bakken en afleveren bij de mensen thuis op 13 mei- Hemelvaartsdag tussen 17 en 19 uur.

Alle appeltaarten van Sarnia Lovink zijn besteld en Sarnia zal ze rond Hemelvaartsdag bij de klanten afleveren. Opbrengst 150€. Hartelijk dank Sarnia voor je inzet!

Inmiddels zijn alle taarten gebakken en de bestellingen afgeleverd. 

 Computeronderhoud aan huis? Zelf niet echt thuis in computerland, maar heeft je computer wél onderhoud nodig …!? Voor updaten, malware verwijderen, snelheid computer verhogen en vragen/problemen oplossen …
Luuk Wielstra optimaliseert je computer in 1 à 2 uur voor €30! Neem contact op via Luuk.wielstra@wur.nl 

Luuk Wielstra is al succesvol aan de slag met zijn Computeronderhoud service aan huis en heeft al voor € 360- aan opdrachten (6-6-2021)!Jacomijn Wielstra heeft in het afgelopen jaar niet stil gezeten. Zij heeft bij elkaar 41 poppen en dierenfiguren gehaakt met de gedachte deze te bestemmen voor een kinderziekenhuis. Door coronamaatregelen gelden daarvoor allerlei regels en daarom kwam ze op het idee deze kleurrijke haakwerkjes te verkopen voor € 20, - per stuk, waarvan €10 voor Beeld en Geluid en €10 voor het kinderhospice Binnenveld in Barneveld is bestemd. Voor eventuele bestellingen zie de bijgaande foto’s. Uw wensen kunt u richten aan jacomijn.wielstra@hetnet.nl of bellen 0318-485883 of 06-11030086.

Klik hier voor een overzicht van de poppen.

Inmiddels (6-6-2021) zijn er al 10 poppen verkocht!Yolanda Voorhaar heeft een lijst opgesteld van de boeken van haar overleden man, Dr. Meindert Dijkstra, Naast zijn eigen vakbibliotheek op het gebied van het Oude Testament was mijn man ook in een heel wat breder gebied van de wetenschap geïnteresseerd. Zijn boeken over evolutie, ontwikkeling van het brein, ontwikkeling van de taal etc. bied ik nu te koop aan. De opbrengst is bestemd voor de actie Beeld en Geluid Beatrixkerk. Dus een win- winsituatie. U koopt voor een niet te groot bedrag interessante boeken, en vergroot zo uw kennis, en de actie Beeld en Geluid vaart er wel bij. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Yolanda Voorhaar (yolanda.voorhaar@hetnet). Download hier de boekenlijst.

De opbrengst van de boeken van Yolanda Voorhaar is inmiddels (07-06-2021) opgelopen naar € 40,-Pieter Westmaas. Graag wil ik een aantal Revell bouwdozen verkopen waarvan de opbrengst bestemd is voor de actie BenG. Bijgevoegd een overzicht met daarop de beschikbare bouwdozen en de bijbehorende prijs.
Van elke bouwdoos is slechts 1 exemplaar beschikbaar. Belangstellenden kunnen een of meer bouwdozen bij mij reserveren door een mailtje met het bouwdoosnummer te sturen naar p.j.westmaas@chello.nl. Wanneer alle bouwdozen verkocht kunnen worden zal dat € 225,- opleveren voor de actie.  Klik hier voor een overzicht.Inzameling Collectebonnen – Voor Actie Beeld en Geluid

Nu doen, voordat ze bij het Oud Papier zouden belanden. Thuis ophalen: Mail even naar beeld-en-geluid@beatrixkerk.nl of bel 06 1852.6401. Of per envelop in doos of brievenbus bij Kerkelijkbureau.

 

Opbrengst 08-06-2021: € 762,50Geke van Nieuwamerongen. Beste mensen van de beeld-en-geluid actie,
Hierbij wil ik graag met de hand gemaakt houtsnijwerk aanbieden. Het houtsnijwerk is zeer precies uitgevoerd en hier zitten vele uren werk in. Vaak is niet alleen de buitenkant bewerkt, maar ook nog eens de binnenkant. Mensen mogen zelf bepalen wat ze voor een artikel over hebben.
Klik hier voor de foto''s. Van elk artikel zijn meerdere foto’s. Een aantal voorwerpen is onbewerkt. Van de glazen voorraadpot zijn meerdere exemplaren, in een grotere en kleinere uitvoering. Bij belangstelling kunt U contact opnemen via nwamerongen@kpnplanet.nl.

In de Beatrixkerk kennen we Gebedspastoraat. Wat is dat?

Sinds enkele tientallen jaren bestaat er in Nederland een werkgroep Gebedspastoraat. Zij introduceerden een manier van bidden voor mensen die in Engeland bekend stond als ‘prayer counseling’. Het begrip ‘wholeness through Christ’ werd ‘in Christus heel’.

In onze gemeente is gebedspastoraat een soort ‘samenwerking’ tussen de Taakgroep Pastoraat en het ouderlingschap Gebed. Je zou kunnen zeggen dat het dus een pastoraal aanbod is waarbij het gebed een centrale rol speelt. Uitgaande van het woord van Jezus "want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Mat.18:20), vertrouwen we in het gebedspastoraat op de leiding van de Heilige Geest, die inzicht, kennis en genezing kan schenken.

In oktober 1972 besloot de toenmalige KAZ van de Gereformeerde Kerk in Ede en Harskamp een cantorij op te richten. Het doel was om de gemeentezang in alle kerken te ondersteunen, in het bijzonder bij de invoering van het Liedboek voor de Kerken (1973). Vele jaren heeft de ‘Gereformeerde Cantorij’ meegewerkt aan talloze erediensten in de diverse kerken, onder leiding van de cantors Luuk van der Vegt, Dirk Hoekstra, Roel Staal, Nico van Reenen en Jan-Willem van Ree.

Met het ontstaan van de Protestantse Gemeente Ede in 2017 bleek er geen plek meer te zijn voor een gezamenlijke, centrale cantorij voor alle wijkgemeenten. Uiteindelijk heeft de Beatrixkerk de verantwoording genomen voor het voortbestaan van de cantorij. Dat heeft ertoe geleid dat er sinds begin 2018 de Beatrixcantorij is. De Beatrixcantorij telt inmiddels 26 vaste leden en een aantal projectleden.

De cantorij werkt regelmatig mee aan de erediensten. Het repertoire voor deze diensten wordt veelal geput uit ‘Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk’ (Liedboek 2013). Ook verzorgt de cantorij één of meerdere keren per jaar een Evensong in de Beatrixkerk.

De repetities van de cantorij zijn iedere woensdagavond van 20.00-22.00 uur in de Beatrixkerk onder leiding van de cantor, Margret Spelt.

Nieuwe leden zijn altijd welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator Josje van Soest-de Bondt.

Contactgegevens:

josjedebondt@beatrixkerk.nl tel. 06-15 366 311
margretspelt@beatrixkerk.nl tel. 06-45 960 302

Beatrixactief is een werkgroep die diverse acties ontwikkeld, ondersteund en uitvoert in de Beatrix kerk te Ede. De oorsprong van de werkgroep ligt in groep BEAWS. Vanuit de gemeente zijn diverse leden in 2015 gestart met het verzamelen van gelden voor een kliniek in Malawi. BEA, van Beatrix en WS van World Servants werd gebruikt om deze groep aan te duiden. Er is vanaf najaar 2015 doorlopend naar 2016 actie gevoerd om een bedrag bij elkaar te brengen voor de kliniek in Malawi. De gemeente van de Beatrixkerk heeft hier een belangrijke bijdrage aangeleverd en er is veel inzet gevraagd vanuit BEAWS aan de gemeente. De kerkenraad en de gemeente stonden achter de beweging die BEAWS had ingezet. Naast het doel om een kliniek elders te realiseren was een bijkomend effect verbinding binnen de gemeente. Door diverse acties kwam er een beweging opgang binnen de gemeente waar veel leden blij van werden.

Na terugkomst uit Malawi is door een aantal Malawigangers besloten om activiteiten te blijven voortzetten in de gemeente. Enerzijds om het positieve gevoel binnen de gemeente te blijven voeden anderzijds een goed doel te ondersteunen. In 2016 is besloten om 2 doelen te ondersteunen 1 dichtbij en 1 ver weg. Dichtbij is gekozen voor Meet-Inn, een ontmoetingscentrum in Ede  waar diverse gemeenteleden actief zijn. Ver weg is gekozen voor de kliniek in Malawi, hier moesten nog middelen beschikbaar gesteld worden voor inboedel en diverse andere zaken.

Doel van Beatrixactief;

Beatrixactief heeft tot doel om via diverse acties de gemeente levendig te houden.

 • Verbinding en ontmoeting zijn belangrijke woorden in deze. Kennismaking tussen gemeenteleden onderling middels actief bezig zijn, blijft het hoofddoel.
 • Daarnaast wordt door de actiegroep een doel(en) uitgekozen waar de acties/opbrengsten voor bestemd zijn.
 • Bekendheid in de buurt/gemeente Ede wordt nagestreefd. De Beatrixkerk willen we graag op de kaart zetten.

 

Hoe gaan we te werk

Afgelopen jaar hebben we als werkgroep de gemeenteleden gevraagd om actief deel te nemen aan diverse acties, hier is ruimschoots gehoor aan gegeven. De werkgroep heeft diverse acties opgezet, aangestuurd en ondersteund waar nodig. Het zijn vooral de gemeenteleden die een belangrijke rol spelen in het geheel. Zij denken mee, helpen mee en voeren ook de acties uit. We nodigen dan ook vooral de gemeenteleden uit om deel te nemen aan de diverse werkgroepen en om met ideeën te komen voor acties en/of doelen. Als Beatrixactief willen we onze ervaring vanuit het verleden ondersteunend laten zijn aan de acties die gemeenteleden uit willen voeren. Natuurlijk willen we een voortrekkersrol op ons nemen om acties op touw te zetten en uit te voeren.

Acties 2015/2016/2017;

 1. Nieuwjaarsduik, jaarlijks terugkerend.
 2. Winterfair.
 3. Talentenveiling
 4. Maaltijdenactie voor buurt en gemeente.
 5. Autowassen.
 6. Workshopmiddag.
 7. Heel BEA bakt

Oproep;

Voor aankomend jaar gaan we natuurlijk weer van start met diverse acties. Wil je graag je talenten met anderen delen en spreekt bovenstaande jou aan, laat het ons weten. Een talent heeft iedereen dus schroom niet. Ideeën, helpende handjes, luisterend oor, jouw aanwezigheid, gezelligheid, organisatie vermogen noem maar op we kunnen het gebruiken.

We zullen op diverse manieren van ons laten horen, maar wil je nu al meedoen en je opgeven dat kan via: beatrixactief@beatrixkerk.nl

Namens de werkgroep Beatrixactief

John Luiten

De Beatrixkerk kan niet zonder vrijwilligers en graag maken we gebruik van de gaven die jij hebt! Op deze vacaturebank zie je een overzicht van alle openstaande vacatures. Als je de vacaturenaam aanklikt vind je informatie over de vacature. Als je een vacatures vindt die aansluit bij jouw gaven en interesse, neem dan contact op met de genoemde contactpersoon.
Misschien wil je voordat je contact opneemt met de betrokken contactpersoon eerst een wat algemener gesprek over je inzet. Of misschien wil je heel graag iets doen, maar staat er niets bij dat aansluit bij jouw gaven en/of beschikbare tijd. Schroom dan niet om contact op te nemen met de gavenmakelaar. Zij heeft een breed overzicht over taken, mogelijkheden en ontwikkelingen in de gemeente.  

Anneke Verbeek,
gavenmakelaar@beatrixkerk.nl

Vacature Bijzonderheden

Lid beamteam

Meerdere leden welkom

Jeugdouderling

 
Kringcontactpersonen buurtkringen

meerdere vacature's

Kerkmaatjes

wegwijs maken nieuwe gemeenteleden

Liturgisch bloemschikken 6 bloemschikkers voor het maken van liturgisch bloemschikkingen
Wijkredacteuren Kerkblad redacteuren / opmakers van de Beatrixkerk-pagina’s in het Kerkblad
Bezorging bloemen Bezorging van de wekelijkse bloemen uit de kerk
Teamleider Alpha kring o.a. Voorbereiden en verzorgen van de cursus

Tekst volgt....

Inleiding

Deze richtlijnen zijn geformuleerd om de communicatie te verbeteren tussen de gemeente en leden van taakgroepen, kerkenraadsleden of anderen, die de gemeenteleden willen informeren, enthousiasmeren ofwel deelgenoot willen maken van een activiteit van/voor de kerkgemeenschap.

Met als doel beter te worden in geloven en beter te worden in gemeenschap-zijn. 

Voorwaarden voor het doen van mededelingen tijdens de eredienst op zondag zijn

 • Maandags uiterlijk voor de komende dienst sluit degene, die een mededeling wil doen, dit kort met de predikant (bij eigen predikant), scriba en voorzitter KR. De scriba kan dit aangeven in de correspondentie met de gastpredikant (als die voorgaat). De kerkenraad (met als vertegenwoordiger de voorzitter) is eindverantwoordelijk, hij kan ook geconsulteerd worden door de predikant waar wenselijk.
 • Inhoud en vorm van de mededelingen moeten passen in de rest van de dienst; daarom kortsluiten met personen hierboven.
 • Er worden richtlijnen voor de mededelingen vastgesteld om de communicatie hierover zo helder mogelijk te laten verlopen; zie ook inleiding. 

Richtlijnen

We maken in de richtlijnen onderscheid in presentatie door een persoon tijdens de dienst en presentatie via de beamer. Feitelijke gegevens kunnen via andere middelen als wijkbrief, flyer, kerkblad, etc. genoemd worden, daarnaar kan in de presentatie worden verwezen.

 1. Persoonlijke presentatie
 2. Vorm en inhoud zijn volgens bovenstaande voorwaarden; daarnaast kort en bondig, hooguit twee minuten.
 3. Het is duidelijk wie de presentatie houdt en of er sprake is van eerdere ervaring of niet; zo nodig vanuit de taakgroep, of andere ervaren persoon, vragen mee te kijken hoe het doel (informeren, enthousiasmeren of anderszins) het beste bereikt kan worden.
 4. Er is sprake van 1 mededeling (naast die van de dienstdoende ouderling); indien er meerdere zijn (vanuit een andere taakgroep bijvoorbeeld) wordt er zo nodig gekeken of er eventueel een mededeling naar een latere zondag verschoven kan worden.
 5. De aanvrager krijgt uiterlijk woensdagavond antwoord van de scriba of de presentatie akkoord is.
 6. Tijdens Avondmaalsdiensten (en eventuele andere diensten waarvan de te verwachten aard of lengte van de dienst mogelijk niet stroken met het doen van mededelingen) worden geen andere mededelingen gedaan dan door de ouderling van dienst. Houd hier rekening mee met je planning. 
 1. Beamerpresentatie
 2. Maandags voor de zondag inleveren bij de scriba (via de mail); die stuurt het zo nodig naar tg.Liturgie & Eredienst/vz.kerkenraad; na hun reactie stuurt de scriba het naar beamteam, uiterlijk dinsdagavond.
 3. Welk moment van presenteren gewenst is (vóór de dienst en/of tijdens de collecte)
 4. Inhoud en vorm: Zo kort en bondig / to-the-point mogelijk, ook hier met als doel enthousiast te maken, zo nodig voor feiten verwijzend naar wijkbrief, website, etc. Dia’s zo min mogelijk tekst.
 5. Indien een filmpje gewenst is (in principe tijdens de collecte), van tevoren overleg met het moderamen (via scriba@beatrixkerk.nl ), waarna het naar het beamteam kan.
 6. Wijze van aanlevering via de mail scriba@beatrixkerk.nl en/of beamteam@beatrixkerk.nl

 

Het vaststellen van de richtlijnen is gedaan in de Kerkenraad van 09-01-2019. Evaluatie op 04-09- 2019. 

Kerkenraaad, september 2019. 

Tijdens de morgendienst is er, in één van de zalen van de kerk, oppas voor de jongste kinderen. De oppasdienst wordt verzorgd door een volwassene, bijgestaan door een jongere. Er is ruimte om te spelen met een heleboel speelgoed, te luisteren naar een verhaal of te kleuren.

De jeugdkerk is gericht op jongeren vanaf 12 jaar. Doel is de jongeren van onze gemeente te bereiken met het evangelie door samen te vieren en te beleven, waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wereld en taal van de jongeren van deze tijd. De hoop en verwachting is dat de kerkdienst voor jongeren daarmee toegankelijker wordt en zij ook minder snel zullen afhaken. Het kweken van een groepsband, niet alleen met elkaar, maar ook als onderdeel van de gemeente, speelt daarbij een rol. De jeugdkerk sluit in grote lijnen aan bij de liturgie van de kerkdienst, met onderdelen als: welkom, aansteken kaars, gebed, Bijbellezing, lied, bezinning, gebed en zegenbede. De deelnemers worden zoveel mogelijk actief betrokken bij zowel de voorbereiding als de viering zelf.
De jeugdkerk wordt op de eerste zondag van de maand gehouden in een afzonderlijke ruimte in de Beatrixkerk, gelijktijdig met de morgendienst..

 

 

 Kunstwerk van de 17 SDG’s in het stadskantoor van Utrecht naast het Centraal Station.

Sustainable Development Goals

Inleiding

Net als ieder ander bent u wereldburger en zijn wij vertegenwoordigd voor onze natie bij de Verenigde Naties in New York. In september 2015 heeft onze premier Mark Rutte in de vergadering van de VN toegezegd om de 17 duurzaamheid  doelstellingen na te streven. Evenals onze premier hebben vertegenwoordigers van 193 lidstaten dezelfde toezegging gedaan. In 2030 zullen dan ook de doelen geheel of gedeeltelijk gehaald zijn wereldwijd.
De 17  doelstellingen heten in het Engels de 17 Sustainable Development Goals, de 17 SDG’s. Vooraf aan het vaststellen van de 17 doelstellingen zijn overal in de wereld miljoenen mensen betrokken geweest. De doelstellingen zijn dan van onder op en niet van boven af door de Verenigde Naties goedgekeurd.

17&17

Het getal 17 was voor ons een uitdaging om hetzelfde getal te ontdekken in de bijbel. In de Nieuwe Bijbel vertaling van 2016, De Groene Bijbel, tellen wij 17 boeken in het Oude Testament van Jesaja tot en met Maleachi. Eigenlijk zijn het 16 boeken van profeten en het boek Klaagliederen. Daarom schrijven wij weleens 16+, 16 boeken van profeten en de + verwijzend naar het boek Klaagliederen. Dit laatste boek staat dwars op of ligt dwars tegenover de boeken van de profeten. Het boek Klaagliederen kiezen wij dan ook als eerste vooraf aan de andere 16 boeken.

Missionair project begint in Ede

Wanneer wij de lezingen van het oecumenisch leesrooster van onze kerken volgen merken wij de boeken van de profeten op. Niet elke zondag is er een lezing uit de 17, maar elk boek komt meerdere keren of één keer in het leesrooster van drie jaar voor. Het lukt ons om bij elke lezing uit een profetenboek één of meerdere van de 17 SDG’s te verbinden. Wij hebben zelfs ontdekt dat bij welke lezingen men ook uit de bijbel neemt, er sprake is van SDG’s. Het is misschien gedurfd om op te merken dat de 17 SDG’s teksten uit de bijbelboeken oproepen. Tijdens de diensten in de kerken en gemeentes dienen de teksten uit de bijbel en de liederen die gezongen worden de 17 SDG’s. Wereldwijd, menen wij. Onze eigen ervaringen geven ons elke zondag weer de gelegenheid om Bijbelteksten te lezen en te overdenken waarbij de 17 SDG’s zich aandienen. Soms zelfs opdringen. Missionair is voor ons dienen, wederzijds dienen van bijbel en 17 SDG’s, van gemeente en samenleving; van kerk en wereld.

Hoop in samenhang

Onze hoop is dat wij de samenhang van de 17 VN SDG’s en de 16+ boeken van de bijbel leren kennen om er vervolgens vanuit te leven en te geloven. Geloven in God die betrokken wil zijn bij mensen die goed doen, goede mensen durven te zijn. Hiertoe roepen de apostelen in hun boeken op in navolging van de Heer Jezus.  De bijbel als wel de 17 SDG’s openbaren voor mensen zoals wij de werkelijkheid zoals die geweest is, de ruwe en grove werkelijkheid van vandaag en het samen werken naar de doelen voor 2030. Voor ons is het dan ook Ora et Labora, Bid en Werk. De Heer Jezus Christus leefde in zijn tijd met de Bijbelboeken van toen, waarvan er velen in onze vertaling zijn opgenomen. In navolging van Jezus, leefden de apostelen met dezelfde profeten en dienden zij elkaar, hun gemeentes verspreid over de hele wereld van toen.

Een ruwe maar kleurrijke  SDG’s  Bijbel

Het is De Groene Bijbel van de Nieuwe Bijbelvertaling die overal met een groene streep teksten markeert die met duurzaamheid te maken hebben, er naar verwijzen en markeren. Wat zou het mooi zijn om de Nieuwe Bijbel of de Bijbel in Gewone Taal, de BGT van 2014,  in een uitgave met de 17 Sustainable Development Goals samen te stellen! Door in de bijbel de symbolen van de SDG’s op te nemen. Wij hebben het met het kleinste boek, de profeet Obadja, in de BGT gedaan. Dit geeft aan dit boek veel kleur.

Een inkijk in Oudtestamentische profeten te beginnen bij Jesaja hoofdstuk 1 (Zie bijlage)

Wij willen aandacht vestigen op de 17 VN-doelstellingen en hoe zij corresponderen met de 17 schriftprofeten uit het Oude Testament met tegelijk een oproep voor nieuwe aandacht voor het Conciliair Proces van 1986 - 1988.

Armoede en honger

Armoede en honger zijn de eerste twee doelstellingen waarna de andere 15 volgen.
In deze tijd van het coronavirus worden wij des te meer bekend met armoede, hon er en alle gevolgen van dien. In de media wordt aandacht besteed aan de mensen die in armoede leven en hongerlijden. De statistieken worden gepubliceerd om ons bewust te laten zijn van de ernstige situaties die mensen ondervinden. Tegelijkertijd komen wereldwijd mensen en organisaties in beweging om iets te doen aan armoede en honger door voeding, kleding, onderdak en verzorging beschikbaar te stellen. Meer nog op gebied van politiek, economie en sociologie worden wij opgeroepen om armoede en honger te bestrijden. Er wordt nagedacht en gesproken over een universeel basisinkomen voor iedereen. Tegelijkertijd heeft paus Franciscus vooraf aan zijn zegen voor stad en wereld opgeroepen om nu daadwerkelijk na te denken om schuldenlasten kwijt te schelden aan de allerarmste landen.

Jesaja 

De Stille week is begonnen met Palmzondag waar wij over Jezus’ intocht in Jeruzalem hebben gelezen. Het feestvierend volk dat met Hem meetrok had palmtakken in hun handen en legden hun mantels op de weg. Het volk liet zien dat zij geen gewapende menigte was. Ongewapend en zonder strijd reed Jezus door Jeruzalem naar de tempel. Dit moet een ontwapenend gebeuren zijn geweest. De gewapende soldaten en de tempelwacht hadden het nakijken. Jezus’ bedoeling was noch een staatsgreep, noch een sociale en economische verandering. De oproepen van de historische profeten vóór Hem hield hij de mensen voor. Zodoende lezen wij over de grote en de kleine schriftprofeten, zoals de hoofdstukken 50 t/m 55 uit Jesaja. De kern van deze hoofdstukken lezen wij in Jesaja 53: 11b en 12:

Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht,
hij neemt hun wandaden op zich.
Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen
en zal hij met machtigen delen in de buit,
omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood
en zich tot de zondaars liet rekenen.
Hij droeg echter de schuld van velen
en nam het voor zondaars op.

Deze profetie van Jesaja heeft Jezus mentaal en fysiek op zich genomen. Onder dit juk heeft Hij Zijn laatste dagen doorgebracht tot aan de kruisdood.

De Schriftprofeet Hosea

In woord en daad heeft Jezus de paradoxe boodschap van de profeten uitgedragen. God heeft de wereld lief maar stelt zich op tegen alle kwaad en onrecht die mensen begaan of ondergaan. In de bijbel lezen wij over Gods liefde en zijn toorn en woede. Hier merken wij de grote paradox op. Op Goede vrijdag was de profetenlezing Hosea 6: 1-6 waarvan wij vers 1 en 2 aanhalen:

‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER!
Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen;
de hand die sloeg, zal ons verbinden.
Hij redt ons na twee dagen van de dood,
de derde dag doet hij ons opstaan:
in zijn nabijheid zullen wij leven.

Joshua Abraham Heschel over de Profeten

Gods toorn en woede ervaren wij wanneer ons alles tegenzit en wij in armoede en honger verkeren, overgeleverd aan lijden en dood. Hier verwijzen wij naar Joshua Abraham Heschel die in zijn boek ’de Profeten’ in hoofdstuk 16 ons de werkelijkheid van Gods woede in paradox en correlatie met zijn liefde voorhoudt.
In deze situatie hebben de profeten en de apostelen met Jezus verkeerd en is dit ook de realiteit voor de kerk wereldwijd. Jezus van Nazareth heeft alle verleidingen van de duivel, machthebbers en populariteit weerstaan tot aan het kruis om als de Christus op te staan en vervolgens als de Nieuwe Mens verbonden te zijn met God in de Nieuwe schepping waarvan zijn volgelingen getuigen. Dit eschatologisch gebeuren heeft toen eens en voor altijd plaatsgevonden in de geschiedenis van onze wereld. Voor ons is dit de ultieme duurzaamheid, the ultimate sustainablity.

Gods Koninkrijk

Bij de doopgedachtenis op Stille Zaterdag antwoorden de gelovigen: Ja, dat willen wij, op de volgende 2 van de 4 vragen: Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen?
En: Wilt u elk slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
De profeten, in navolging van hun grote voorgangers Mozes en Elia, hebben God aangeroepen om genade en verzoening. Dit deden zij op grond van Gods duurzame liefde die groter is dan zijn toorn en woede. Gods liefde omvat de schepping en heel het menselijk leven en heelt en geneest overal waar Hij geroepen wordt. Het zijn de kerk van Christus en alle gelovigen die Hem aanroepen om te spreken en te handelen zoals de profeten en de apostelen ons hebben voorgehouden. Bij hen sluiten de profeten en geestelijken van alle andere godsdiensten zich gelijkwaardig aan. Zo vernieuwt de wereld zich elke keer weer en wordt het duurzame Koninkrijk van God hoorbaar en zichtbaar voor iedereen.

Dietrich Bonhoeffer 1906 - 1945

De kerk zal zich profetisch inzetten voor de 17 SDG’s en zal duurzaam zijn; sustainable. Elke doelstelling vergt kritische aandacht en praktische inzet om onmenselijke systemen te bestrijden. Het kan soms heel ver gaan en lijden en sterven tot gevolg hebben. Hoe ver dit kan gaan zien wij bij Dietrich Bonhoeffer die 75 jaar geleden op 9 april, dit jaar op Witte donderdag, werd geëxecuteerd door het naziregime. Deze Duitse theoloog had in 1934 al opgeroepen tot een internationale synode om de kerk te betrekken als waarschuwing tegen de bewapening en dreigende oorlogen. Zijn oproep is uiteindelijk werkelijkheid geworden in het Conciliair Proces in de jaren 1986/88. De drie wezenlijke onderwerpen waren: Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de schepping.

17 SDG en Conciliair Proces

Met de kennis en de vijandige CORONA-viruservaring van vandaag zou een nieuw Conciliair Proces best een kans kunnen hebben. De agenda zou zijn: de 17 SDG’s in het framewerk van de grote drie thema’s nogmaals; Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de schepping. Het verleden, het heden en de toekomst komen in tijd en plaats bij elkaar aan het kruis dat Christus 2020 jaar geleden heeft overwonnen. Ter verduidelijking stellen wij ons voor dat de 16 schriftprofeten gestorven zijn aan de achterkant van het kruis van Christus met het boek Klaagliederen als dwarsbalk. Wij stellen ons Mozes en Elia als getuigen aan de voet van dit kruis voor. 

Marie-José Eberson
&
Peter ‘t Hoen
Ede,
the Netherlands
April 17 2020.

Bijlage:

Logo's

Klaagliederen

Obadja

Ezechiel

Lucas

Jesaja hoofdstuk 1

75 jaar Verenigde Naties special uit Ede

 

Onder  de taakgroep gemeenteopbouw zijn enkele gespreksgroepen actief in de Beatrixkerk. Klik hier voor een overzicht van de gespreksgroepen.

 

 

Artwork of the 17 SDGs in the city office of Utrecht next to Central Station.

Sustainable Development Goals

Introduction

Just like everybody else, you are a world citizen and we are represented for our nation at the United Nations in New York. In September 2015, Prime Minister Mark Rutte promised in the UN meeting to pursue the 17 sustainability objectives. Like our prime minister, representatives of 193 member states have made the same commitment. In 2030, the goals will be achieved in whole or in part worldwide. The 17 objectives are the 17 Sustainable Development Goals, the 17 SDGs in English. Prior to establishing the 17 aims, all over the world millions of people were involved. The objectives were then approved bottom-up and not top-down by the United Nations.

17&17

The number 17 was a challenge for us to discover the same number in the Bible. In the New Bible translation of 2016, The Green Bible, we count 17 books in the Old Testament from Isaiah to Malachi. Actually, there are 16 books of prophets and the book of Lamentations. That is why we write 16+, 16 books of prophets and the + referring to the book of Lamentations. This last book is transverse to or opposite the books of the prophets. Therefore we select the book of Lamentations first, to come before the other 16 books.

Missionary project begins in Ede

As we follow the lessons of the ecumenical reading plan of our churches, we notice the books of the prophets. Not every Sunday there is a reading from the 17th, but each book appears multiple times or once in the three-year reading schedule. We are able to connect one or more of the 17 SDGs to any reading from a prophet book. We even discovered that at whatever lessons one takes from the Bible, there are SDGs. It may be daring to note that the 17 SDGs call up texts from books of the bible. During the services in churches and congregations, the texts of the Bible and the songs that are sung serve the 17 SDGs. Worldwide, so we believe. Every Sunday our own experiences give us an opportunity to read and consider Bible texts, with the 17 SDGs presenting themselves. Sometimes even forcing themselves upon us. To us missionary means service, mutual serving the bible and 17 SDGs, community and society; church and world.

Hope in coherence

Our hope is that we get to know the coherence of the 17 UN SDGs and the 16+ books of the Bible to live and believe from it. Believing in God who wants to be involved in people who do good, who dare to be good people. To this end, the apostles exhort us in their books, in imitation of Lord Jesus. The Bible, as well as the 17 SDGs, disclose for people like us, the reality as it has been, today’s rough and coarse reality, and the working together towards the goals before 2030. For us, it is Ora et Labora, Prayer and Work. Lord Jesus Christ lived in his time with the Bible books of those days, many of which have been included in our translation. Following Jesus, the apostles lived with the same prophets and served each other, their congregations spread throughout the world of that day.

A rough but colourfull SDSS's Bible

It is the Green Bible of the New Bible Translation, marking texts that have sustainability everywhere with a green dash, referring to and marking it. How nice it would be to put together the New Bible or the Bible in Ordinary Language, the BGT of 2014, in one edition with the 17 Sustainable Development Goals! By incorporating the symbols of the SDGs throughout the Bible. We have done this with the smallest book, the prophet Obadiah, in the BGT (click here), or read the text in the booklets below. This gives a lot of colour to this book. Prophet Obadiah, LAMENTATIONS, Chapter Five: A prayer for compassion.

 

A glimpse into the Old Testament prophets from Isaiah chapter 1 (See appendix)

We would like to draw attention to the 17 UN goals and how they correspond to the 17 Scriptural prophets from the Old Testament in the Bible and simultaneously call for a renewed Conciliary Process.

Poverty and hunger

Poverty and hunger are the first two goals, followed by the other 15. In this age of the coronavirus we are becoming all the more familiar with poverty, hunger and all its consequences. In the media attention is paid to the people who live in poverty and who suffer from hunger. The statistics are published to make us aware of the serious situations people are experiencing. At the same time, people and organizations worldwide are mobilizing to address poverty and hunger by providing food, clothing, shelter and (health)care. Even more so in the fields of politics, economics and sociology, we are called upon to fight poverty and hunger. Discussions are held about introducing a Universal Basic Income for everyone. At the same time, prior to Pope Francis’ blessings to the city and the world he called for action to start thinking now about how to cancel (government)debts to the poorest of countries.

Isaiah

Holy Week started with Palm Sunday where we read about Jesus' entry into Jerusalem. The people whom were celebrating and traveled with Him had palm branches in their hands and laid down their cloaks on the road. By doing so, the people showed that they were an unarmed crowd. Unarmed and without battle, Jesus rode into/through Jerusalem up to the temple. This must have been a disarming event.
The armed soldiers and the temple guard could only observe what was happening. Jesus' intention was not a coup, nor social or economic change.
He reminded the people of the callings of the historical prophets who came before Him. Thus, we read about the great and small prophets from scripture, such as Isaiah chapters 50 through 55.
The center/essence of these chapters we read in Isaiah 53: 11b and 12:

11b My righteous servant will justify many,
and he will bear their iniquities.
12 Therefore I will give him a portion among the great,
and he will divide the spoils with the strong,
because he poured out his life unto death,
and was numbered with the transgressors.
For he bore the sin of many,
and made intercession for the transgressors.

Jesus has taken this prophecy of Isaiah on him(self) mentally and physically. Under this yoke He spent His last days until the crucifixion.

The Old Testament prophet Hosea

In word and deed, Jesus carried out and fulfilled the paradoxical message of the prophets. God loves the world but acts against all evil and injustice that people commit or suffer. The Bible tells us about God's love and his wrath and anger. In this we take notice of the great paradox. On Good Friday, the reading was from the prophet Hosea 6: 1-6, from which we quote verses 1 and 2:

1 “Come, let us return to the LORD.
He has torn us to pieces
but he will heal us;
he has injured us
but he will bind up our wounds.
2 After two days he will revive us;
on the third day he will restore us,
that we may live in his presence.

Joshua Abraham Heschel about the prophets

We experience God's wrath and anger when everything seems to work against us and we find ourselves in poverty and hunger, succumb to suffering and death. Here we refer to Joshua Heschel who, in his book "The Prophets" presents to us in chapter 16, the reality of God's wrath in paradox and correlation with his love. In this scenario, the prophets and apostles are in connection with Jesus while this is also the reality for the Church worldwide. Jesus of Nazareth resisted all temptations of the devil, rulers and popularity up to the cross to become the Christ and subsequently the New Man to be associated with God in the New creation as witnessed by his followers. This eschatological event happened once and for all in the history of our world. For us, this is ultimate sustainability.

God's Kingdom

During the memorial of the baptism on Holy Saturday, the faithful answer: Yes, we do, to the following 2 of the 4 questions:
Do you want to resist all powers that want to rule over us as gods?
And:
Do you want to throw off every slave yoke and live in the freedom of God's children?

The prophets, following their great predecessors Moses and Elijah, have called upon God for mercy and reconciliation. They did this on the basis of God's lasting love that is greater than his wrath and anger. God's love encompasses creation and all of human life and heals and cures wherever He is called upon. It is the Church of Christ and all believers who call upon Him to speak and act as the prophets and apostles have taught us. The prophets and clergy of all other religions join them alike.
In this way the world renews itself continuously as the sustainable Kingdom of God becomes audible and visible to everyone.

Dietrich Bonhoeffer 1906 - 1945

The Church will commit to the 17 SDGs and prophecy to sustain them; to be sustainable. Each of the 17 goals requires critical attention and practical commitment to combat inhuman systems. At times it could lead to suffering and death. An example of someone whom experienced these dire consequences is Dietrich Bonhoeffer, who was executed 75 years ago on April 9, this year on Maundy Thursday, by the Nazi regime. This German theologian had already called for an international synod in 1934 to involve the church as a warning against armaments and impending wars. His call for involvement eventually became a reality in the 1986/88 Conciliair Process. The three essential topics were: Peace, Justice and The Wholeness of Creation.

17 SDG and the Conciliair Process

With today's knowledge and hostile CORONA virus experiences, a new Conciliair Process could well have a chance. The agenda would be: the 17 SDGs within the framework of the three essential topics again; Peace, Justice and The Wholeness of Creation. The past, present and future come together in time and location on the cross that Christ overcame 2020 years ago. To clarify, we imagine that the 16 prophets from the scriptures died in the shadow of the cross of Jesus Christ with the book of Lamentations as a crossbar. We imagine Moses and Elijah were witnesses at the foot of this cross.

Marie-José Eberson
&
Peter ‘t Hoen
Ede,
the Netherlands
April 17 2020.

Appendix:

Logo

Lamentations

Obadja

Ezechiel

Lucas

Isaiah chapter 1

75 years United Nations special from Ede

 

Ga naar boven