De collecten van zondagmorgen 10 september 2022: 

De 1e collecte is voor de diaconie PGE, Meet-Inn:

De eerste collecte is voor het plaatselijke diaconaal doel de “Meet-Inn”. De Meet-Inn heeft een diaconale opdracht om namens de kerken hulp te bieden aan mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Door haar gastvrije ondersteuning weet een groep mensen de weg naar Meet-Inn te vinden. De Meet-Inn dankt haar voortbestaan aan de kerken en haar vrijwilligers. Steun de Meet-Inn met een gift maar blijf het ook steunen met gebed en vrijwilligerswerk.

 De 2e collecte is voor KIA ‘Syrie: De kerk als plek van hoop en herstel’.

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Informatie: www.kerkinactie.nl/kerkensyrië

 Alle collecten van harte aanbevolen,

I.v.m. het beperkte aantal mensen per kerkdienst kunt U uw bijdrage digitaal regelen!

IBAN-nummer NL11 INGB 0000 8675 84

- 1e Collecte Beatrixkerk  10-09-2022
- 2e Collecte Beatrixkerk  10-09-2022

Of geef met de Givt app (druk op de app)

Een overzicht van alle lopende en afgesloten acties.


Loterij

Loterij voor de Actie Beeld en Geluid gaat van start.
Om nog een laatste zetje te geven aan de inzameling ten behoeve van de Beeld en Geluidsinstallatie in de Beatrixkerk loopt in de maand juni de Loterij voor Beeld en Geluid. De trekking van de prijswinnaars zal in de maand juli plaatsvinden. Een overzicht van de te winnen prijzen van de loterij staan hieronder vermeld. De totale waarde van de prijzenpot bedraagt € 500,- met als hoofdprijzen een niet te versmaden Chocolade Workshop of een Foto Shoot om je vingers bij af te likken. Met de loterij hopen we een bedrag van € 500,- bij te dragen aan het reeds prachtige resultaat, dat we inmiddels met elkaar hebben bereikt. De loten kosten € 2,- per stuk en u kunt ze online bestellen door een email te sturen aan loterij@beatrixkerk.nl. Na uw bestelling ontvangt een mail, met daarin beschreven wat de kosten zijn en hoe u de loten kunt betalen. Na betaling zullen we u de loten per email toesturen. Als u geen email heeft kunt u ook altijd bellen naar 06 18526401. Dan kunnen we hierover telefonisch afspraken maken. De trekking van de prijzen zal in de maand juli plaatsvinden. De wijze waarop is afhankelijk van de dan geldende corona regels.
Met een hartelijke groet.
Marien Bakker en Jacqueline Jansen
Loterij Commissie Beeld en Geluid Beatrixkerk

Klik hier voor een overzicht van de prijzen.Appeltaarten bakken 

Sarnia Lovink wil voor de Actie Beeld & Geluid tien appelkruimeltaarten bakken. De gehele opbrengst van de verkoop (€ 15 per taart) wil zij schenken aan dit goede doel. Taarten kunnen via  sarnia8a@gmail.com besteld worden. Sarnia wil de bestelde appel-kruimeltaarten in één keer bakken en afleveren bij de mensen thuis op 13 mei- Hemelvaartsdag tussen 17 en 19 uur.

Alle appeltaarten van Sarnia Lovink zijn besteld en Sarnia zal ze rond Hemelvaartsdag bij de klanten afleveren. Opbrengst 150€. Hartelijk dank Sarnia voor je inzet!

Inmiddels zijn alle taarten gebakken en de bestellingen afgeleverd. 

 Computeronderhoud aan huis? Zelf niet echt thuis in computerland, maar heeft je computer wél onderhoud nodig …!? Voor updaten, malware verwijderen, snelheid computer verhogen en vragen/problemen oplossen …
Luuk Wielstra optimaliseert je computer in 1 à 2 uur voor €30! Neem contact op via Luuk.wielstra@wur.nl 

Luuk Wielstra is al succesvol aan de slag met zijn Computeronderhoud service aan huis en heeft al voor € 360- aan opdrachten (6-6-2021)!Jacomijn Wielstra heeft in het afgelopen jaar niet stil gezeten. Zij heeft bij elkaar 41 poppen en dierenfiguren gehaakt met de gedachte deze te bestemmen voor een kinderziekenhuis. Door coronamaatregelen gelden daarvoor allerlei regels en daarom kwam ze op het idee deze kleurrijke haakwerkjes te verkopen voor € 20, - per stuk, waarvan €10 voor Beeld en Geluid en €10 voor het kinderhospice Binnenveld in Barneveld is bestemd. Voor eventuele bestellingen zie de bijgaande foto’s. Uw wensen kunt u richten aan jacomijn.wielstra@hetnet.nl of bellen 0318-485883 of 06-11030086.

Klik hier voor een overzicht van de poppen.

Inmiddels (6-6-2021) zijn er al 10 poppen verkocht!Yolanda Voorhaar heeft een lijst opgesteld van de boeken van haar overleden man, Dr. Meindert Dijkstra, Naast zijn eigen vakbibliotheek op het gebied van het Oude Testament was mijn man ook in een heel wat breder gebied van de wetenschap geïnteresseerd. Zijn boeken over evolutie, ontwikkeling van het brein, ontwikkeling van de taal etc. bied ik nu te koop aan. De opbrengst is bestemd voor de actie Beeld en Geluid Beatrixkerk. Dus een win- winsituatie. U koopt voor een niet te groot bedrag interessante boeken, en vergroot zo uw kennis, en de actie Beeld en Geluid vaart er wel bij. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Yolanda Voorhaar (yolanda.voorhaar@hetnet). Download hier de boekenlijst.

De opbrengst van de boeken van Yolanda Voorhaar is inmiddels (07-06-2021) opgelopen naar € 40,-Pieter Westmaas. Graag wil ik een aantal Revell bouwdozen verkopen waarvan de opbrengst bestemd is voor de actie BenG. Bijgevoegd een overzicht met daarop de beschikbare bouwdozen en de bijbehorende prijs.
Van elke bouwdoos is slechts 1 exemplaar beschikbaar. Belangstellenden kunnen een of meer bouwdozen bij mij reserveren door een mailtje met het bouwdoosnummer te sturen naar p.j.westmaas@chello.nl. Wanneer alle bouwdozen verkocht kunnen worden zal dat € 225,- opleveren voor de actie.  Klik hier voor een overzicht.Inzameling Collectebonnen – Voor Actie Beeld en Geluid

Nu doen, voordat ze bij het Oud Papier zouden belanden. Thuis ophalen: Mail even naar beeld-en-geluid@beatrixkerk.nl of bel 06 1852.6401. Of per envelop in doos of brievenbus bij Kerkelijkbureau.

 

Opbrengst 08-06-2021: € 762,50Geke van Nieuwamerongen. Beste mensen van de beeld-en-geluid actie,
Hierbij wil ik graag met de hand gemaakt houtsnijwerk aanbieden. Het houtsnijwerk is zeer precies uitgevoerd en hier zitten vele uren werk in. Vaak is niet alleen de buitenkant bewerkt, maar ook nog eens de binnenkant. Mensen mogen zelf bepalen wat ze voor een artikel over hebben.
Klik hier voor de foto''s. Van elk artikel zijn meerdere foto’s. Een aantal voorwerpen is onbewerkt. Van de glazen voorraadpot zijn meerdere exemplaren, in een grotere en kleinere uitvoering. Bij belangstelling kunt U contact opnemen via nwamerongen@kpnplanet.nl.

In de Beatrixkerk kennen we Gebedspastoraat. Wat is dat?

Sinds enkele tientallen jaren bestaat er in Nederland een werkgroep Gebedspastoraat. Zij introduceerden een manier van bidden voor mensen die in Engeland bekend stond als ‘prayer counseling’. Het begrip ‘wholeness through Christ’ werd ‘in Christus heel’.

In onze gemeente is gebedspastoraat een soort ‘samenwerking’ tussen de Taakgroep Pastoraat en het ouderlingschap Gebed. Je zou kunnen zeggen dat het dus een pastoraal aanbod is waarbij het gebed een centrale rol speelt. Uitgaande van het woord van Jezus "want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Mat.18:20), vertrouwen we in het gebedspastoraat op de leiding van de Heilige Geest, die inzicht, kennis en genezing kan schenken.

De Beatrixkerk kan niet zonder vrijwilligers en graag maken we gebruik van de gaven die jij hebt! Op deze vacaturebank zie je een overzicht van alle openstaande vacatures. Als je de vacaturenaam aanklikt vind je informatie over de vacature. Als je een vacatures vindt die aansluit bij jouw gaven en interesse, neem dan contact op met de genoemde contactpersoon.
Misschien wil je voordat je contact opneemt met de betrokken contactpersoon eerst een wat algemener gesprek over je inzet. Of misschien wil je heel graag iets doen, maar staat er niets bij dat aansluit bij jouw gaven en/of beschikbare tijd. Schroom dan niet om contact op te nemen met de gavenmakelaar. Zij heeft een breed overzicht over taken, mogelijkheden en ontwikkelingen in de gemeente.  

Anneke Verbeek,
gavenmakelaar@beatrixkerk.nl

Vacature Bijzonderheden

Jeugdouderling

 
Kringcontactpersonen buurtkringen

meerdere vacature's

Kerkmaatjes

wegwijs maken nieuwe gemeenteleden

Liturgisch bloemschikken 6 bloemschikkers voor het maken van liturgisch bloemschikkingen
Bezorging bloemen Bezorging van de wekelijkse bloemen uit de kerk
Teamleider Alpha kring o.a. Voorbereiden en verzorgen van de cursus

Ouderling Gebed

 

Diaken

 

In oktober 1972 besloot de toenmalige KAZ van de Gereformeerde Kerk in Ede en Harskamp een cantorij op te richten. Het doel was om de gemeentezang in alle kerken te ondersteunen, in het bijzonder bij de invoering van het Liedboek voor de Kerken (1973). Vele jaren heeft de ‘Gereformeerde Cantorij’ meegewerkt aan talloze erediensten in de diverse kerken, onder leiding van de cantors Luuk van der Vegt, Kees Zwart, Dirk Hoekstra, Roel Staal, Nico van Reenen en Jan-Willem van Ree. Met het ontstaan van de Protestantse Gemeente Ede in 2017 bleek er geen plek meer te zijn voor een gezamenlijke, centrale cantorij voor alle wijkgemeenten. Uiteindelijk heeft de Beatrixkerk de verantwoording genomen voor het voortbestaan van de cantorij. Dat heeft ertoe geleid dat er sinds begin 2018 de Beatrixcantorij is. De Beatrixcantorij telt inmiddels 24 vaste leden en een aantal projectleden.

De cantorij werkt regelmatig mee aan de erediensten. Het repertoire voor deze diensten wordt veelal geput uit ‘Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk’ (Liedboek 2013). Ook verzorgt de cantorij één of meerdere keren per jaar een Evensong in de Beatrixkerk.
De repetities van de cantorij zijn iedere woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de Beatrixkerk onder leiding van de cantor, Margret Spelt.
Nieuwe leden zijn altijd welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator Josje van Soest-de Bondt.

Contactgegevens:
josjedebondt@beatrixkerk.nl tel. 06-15 366 311
margretspelt@beatrixkerk.nl tel. 06-45 960 302

 

Inleiding

Deze richtlijnen zijn geformuleerd om de communicatie te verbeteren tussen de gemeente en leden van taakgroepen, kerkenraadsleden of anderen, die de gemeenteleden willen informeren, enthousiasmeren ofwel deelgenoot willen maken van een activiteit van/voor de kerkgemeenschap.

Met als doel beter te worden in geloven en beter te worden in gemeenschap-zijn. 

Voorwaarden voor het doen van mededelingen tijdens de eredienst op zondag zijn

 • Maandags uiterlijk voor de komende dienst sluit degene, die een mededeling wil doen, dit kort met de predikant (bij eigen predikant), scriba en voorzitter KR. De scriba kan dit aangeven in de correspondentie met de gastpredikant (als die voorgaat). De kerkenraad (met als vertegenwoordiger de voorzitter) is eindverantwoordelijk, hij kan ook geconsulteerd worden door de predikant waar wenselijk.
 • Inhoud en vorm van de mededelingen moeten passen in de rest van de dienst; daarom kortsluiten met personen hierboven.
 • Er worden richtlijnen voor de mededelingen vastgesteld om de communicatie hierover zo helder mogelijk te laten verlopen; zie ook inleiding. 

Richtlijnen

We maken in de richtlijnen onderscheid in presentatie door een persoon tijdens de dienst en presentatie via de beamer. Feitelijke gegevens kunnen via andere middelen als wijkbrief, flyer, kerkblad, etc. genoemd worden, daarnaar kan in de presentatie worden verwezen.

 1. Persoonlijke presentatie
 2. Vorm en inhoud zijn volgens bovenstaande voorwaarden; daarnaast kort en bondig, hooguit twee minuten.
 3. Het is duidelijk wie de presentatie houdt en of er sprake is van eerdere ervaring of niet; zo nodig vanuit de taakgroep, of andere ervaren persoon, vragen mee te kijken hoe het doel (informeren, enthousiasmeren of anderszins) het beste bereikt kan worden.
 4. Er is sprake van 1 mededeling (naast die van de dienstdoende ouderling); indien er meerdere zijn (vanuit een andere taakgroep bijvoorbeeld) wordt er zo nodig gekeken of er eventueel een mededeling naar een latere zondag verschoven kan worden.
 5. De aanvrager krijgt uiterlijk woensdagavond antwoord van de scriba of de presentatie akkoord is.
 6. Tijdens Avondmaalsdiensten (en eventuele andere diensten waarvan de te verwachten aard of lengte van de dienst mogelijk niet stroken met het doen van mededelingen) worden geen andere mededelingen gedaan dan door de ouderling van dienst. Houd hier rekening mee met je planning. 
 1. Beamerpresentatie
 2. Maandags voor de zondag inleveren bij de scriba (via de mail); die stuurt het zo nodig naar tg.Liturgie & Eredienst/vz.kerkenraad; na hun reactie stuurt de scriba het naar beamteam, uiterlijk dinsdagavond.
 3. Welk moment van presenteren gewenst is (vóór de dienst en/of tijdens de collecte)
 4. Inhoud en vorm: Zo kort en bondig / to-the-point mogelijk, ook hier met als doel enthousiast te maken, zo nodig voor feiten verwijzend naar wijkbrief, website, etc. Dia’s zo min mogelijk tekst.
 5. Indien een filmpje gewenst is (in principe tijdens de collecte), van tevoren overleg met het moderamen (via scriba@beatrixkerk.nl ), waarna het naar het beamteam kan.
 6. Wijze van aanlevering via de mail scriba@beatrixkerk.nl en/of beamteam@beatrixkerk.nl

 

Het vaststellen van de richtlijnen is gedaan in de Kerkenraad van 09-01-2019. Evaluatie op 04-09- 2019. 

Kerkenraaad, september 2019. 

Ga naar boven