In 2017 is  bij wijze van alternatief jaarthema in verschillende diensten stilgestaan bij onze schitterende glas-in-loodramen.
Hierna een overzicht van de ramen, de Bijbelgedeelten die bij die ramen zijn uitgezocht en de data waarop deze diensten hebben plaatsgevonden.

Bij sommige raamdiensten was er ook jeugdkerk. Onze domineeheeft een filmpje gemaakt, welke tijdens de Jeugdkerk bekeken konden worden. Hij stelt op die filmpjes gespreksvragen aan de jongeren. Ouderen kunnen hier ook best over nadenken. De filmpjes zijn bij betreffende ramen toegevoegd.

GEHOUDEN RAAMDIENSTEN IN 2017

 

8 januari  

Raamdienst  'Alpha en Omega'

   

 5 februari:

'HET WOORD' (2)
Psalm 119 / 2 Petrus 1:12-21

   

 26 februari:

'DE GOEDE HERDER' (8)
Johannes 10:1-21

   

 5 maart:

'ARENDSNEST MET JONGEN' (12)
Deuteronomium 32:8-12 / Psalm 103

   

 19 maart:

'DE BEKER' (4)
Psalm 75

   

 9 april:

'CHRISTUSMONOGRAM' (14)
Filippenzen 2:5-11

   

 7 mei:

'WIJNSTOK MET RANKEN' (3)
Johannes 15:1-8 / Psalm 80 / Num. 13:17-14:1

   

 21 mei: '

BIDDENDE HANDEN' (10)
1 Timoteus 2:1-8

   

 4 juni:

'KORENSCHOVEN' (5)
Psalm 65/67 - Ruth

   

 2 juli:

'BURLEND HERT' (11)
Psalm 42

   

 16 juli:

'ICHTUS' (9)
Handelingen 4:1-22

   

 23 juli:

'DE ZAAIER' (1)
Mattheus 13:24-43

   

 30 juli:

'MENORA' (13)
Exodus 25:31-40

   

 27 augustus:

'WAPEN VAN EDE' (7)
Jeremia 29:1-14

   

 10 september:

'ZWALUWEN MET NEST' (6)
Psalm 84