Even een up-date 20 augustus 2022.

Voor veel mensen loopt de vakantietijd weer af. Het weer doet nog anders vermoeden...We hebben een paar mededelingen voor u.

Ede geeft warmte. De actie Ede geeft warmte heeft inmiddels € 35.000 opgehaald. Een geweldig bedrag - burgers waren bereid zich met de minima solidair te verklaren en gaven een bijdrage. Via diverse kanalen hebben we ook oproepen naar de doelgroep gedaan. Daarop zijn wel aanmeldingen gekomen. Maar nog lang niet genoeg om het geld aan de mensen met een smalle beurs te geven. We moeten in de werving van mensen, die van deze actie mogen ontvangen, nog een tandje bijzetten. Eén optie is via u - via de mensen in de kerk.

Voor wie? De actie is bedoeld voor mensen met een laag inkomen, die door de hoge energielasten in de problemen komen. Het gaat om burgers van Ede en de bijbehorende dorpen! De bijdrage is bedoeld voor huishoudens die zelf een energierekening betalen en in problemen komen door stijgende energieprijzen en de hoge inflatie. Het gaat om mensen met een inkomen tot 130% van het minimuminkomen. We gaan uit van de volgende netto maandbedragen: • Alleenstaande: € 1.348,- • Gehuwd/samenwonend: € 1.926,- Kom je zelf in aanmerking? • Mensen kunnen worden aangedragen door hulpverleners, maatschappelijk werk, schuldhulpmaatjes etc. • Bewindvoerders of budgetcoaches kunnen samen met hun cliënt een aanvraag indienen.  • Of kom naar het HipHelpt-inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur. Posthoornstraat 8

 

De energieprijzen stijgen de pan uit. De overheid heeft een korting op de energiebelastingen toegezegd. De korting zal € 400,-- per adres bedragen. Maar de meerkosten door de prijsstijgingen zullen voor veel adressen per jaar € 1.000,-- tot € 1.500,-- meer dan anders bedragen. In sommige situaties is het verschil nog meer! Deze kostenpost raakt de mensen met een smalle beurs heel erg. Reken daarbij de inflatie – de boodschappen zijn ook duurder dan normaal- en het wordt zeker voor mensen met een laag inkomen erg passen en meten of het allemaal wel gaat lukken. In de media lezen we al over energiearmoede…

Het diaconaal platform Ede (DPE) -waarin meer dan 20 diaconieën uit Ede en de bijbehorende dorpen samenwerken- start ‘Ede geeft warmte’ als een actie van solidariteit en verbondenheid.
Niet iedereen heeft ‘last’ van de energieprijzen. Een energiecontract, een goed geïsoleerd huis of duurzaamheidsmaatregelen, dan voel je de financiële pijn minder. Het DPE daagt u uit om geld over te maken naar het Noodfonds Ede. Via het DPE is het Noodfonds ook ANBI. Met de opbrengst van deze actie krijgen de mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening een bijdrage in de kosten. Deze actie zal de meerkosten niet oplossen, maar hiermee tonen we wel het gevoel van solidariteit met de mede-Edenaren.

Ede geeft warmte loopt in de kerken vanaf eind april. De actie zal via de media ook andere burgers vragen mee te doen. Binnenkort start ook de werving van mensen uit Ede die tot de doelgroep van de actie behoren. Mocht u mensen weten, die hierbij horen, laat hen gerust weten dat ze zich binnenkort kunnen aanmelden.

Doet u mee met Ede geeft warmte?
Uw gift kunt u overmaken naar
NL42 ABNA 0425 2885 44
t.n.v. Noodfonds Ede
met vermelding van ‘Ede geeft warmte’.

DPE werkgroep Ede geeft warmte
Jan de Kluijver.
edegeeftwarmte@gmail.com