Stand van zaken 25 november 2022.

 Ede geeft warmte

De actie Ede geeft warmte zal langer door lopen. Het afgelopen half jaar liep de actie. Dat bracht ongeveer € 50.000 op. Het grootste deel ervan is al uitgegeven aan mensen met een smalle beurs. Een teken van solidariteit met hen, die het met de huidige prijzen moeilijk hebben. De energiekosten zijn nog steeds hoog! De boodschappen zijn ook flink duurder geworden. En de jaarafrekeningen van de energieleveranciers  komen er ook aan. Wat staat de mensen allemaal nog te wachten. Daarom wordt Ede geeft warmte verlengd. Het Diaconaal Platform Ede (DPE) is weer het ‘verzamelpunt’ van het gedoneerde geld.

  • Mogelijk heeft u geen probleem om de energiekosten te betalen en kunt u een deel van de 2x € 190 deze maanden wel missen. Via deze actie komt het geld ten goede aan de doelgroep.
  • De opbrengst wordt individueel, maar ook via organisaties ingezet. Individuele ondersteuning en misschien wel extra steun bij een problematische jaarrekening. Maar ook organisaties ten behoeve van deze doelgroep (denk aan de Voedselbank Ede ed) kunnen we steun geven.

U kunt de compensatie voor de energiekosten (2 x € 190) overmaken aan het Noodfonds Ede. Via het DPE is het Noodfonds ook ANBI. Met de opbrengst van deze actie is er voor mensen die problemen hebben met de hoge energiekosten. Ede geeft warmte vraagt steun van mensen in kerk en samenleving. Hoe de doelgroep en de organisaties voor deze doelgroep bereikt zullen worden, wordt nog uitgewerkt. Doet u mee met Ede geeft warmte?

Uw gift kunt u overmaken naar: NL42 ABNA 0425 2885 44

t.n.v. Noodfonds Ede

met vermelding van ‘Ede geeft warmte’.

DPE werkgroep Ede geeft warmte

edegeeftwarmte@gmail.com