De 1e collecte is voor het PGE (Quotum) : De eerste collecte is voor het landelijk diaconaal werk van de PKN in Utrecht. De landelijke Protestantse Kerk in Nederland organiseert diaconaal werk op landelijk niveau. Hierbij hoort het opzetten en begeleiden van de diverse projecten van Kerk-in-Actie in het land. Om dit werk te kunnen uitvoeren wordt voor dit werk jaarlijks door de synode voor elke kerkelijke gemeenten een geldbijdrage (quotum) vastgesteld. De 2e collecte is voor KIA ‘Kerk & Israel, onopgeefbaar verbonden’. Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust. Informatie: www.kerkinactie.nl/collecterooster De 3e collecte is de kindercollecte bestemd voor: Kinderhospice 'Binnenveld' te Barneveld.