13-04-20223 Ds. Peter 't Hoen

Om met jullie te delen.
Op Witte Donderdag, 6 april, hebben wij het Heilig Avondmaal gevierd met de bewoners van het ‘Maanderzand’ en hun gasten. Het thema voor de overdenking was 'Jezus reinigt ons van onze zonden.’ Diaken Paul Haver, ouderling Bea van Oeveren waren uit onze gemeente aanwezig en hebben brood en wijn rondgebracht.
Joop Rodenburg speelde het orgel.
Diana Toonstra was onze voorzanger en Marie-José Eberson de liturg.
Het was een ingetogen viering met vooruitzicht op het lijden en sterven van onze Heer.
Op Paasmorgen hebben wij de opstanding van onze Heer en het nieuwe leven gevierd.
Wybe Abma speelde op de piano en Corrie Glasbergen zong met ons de paasliederen.
Marie-José Eberson verkondigde het evangelie met als thema ‘Wees niet bang, maar blij’.
Marie-José heeft de nieuwe paaskaars binnengebracht en deze zal bij elke viering van ‘Het Licht van Christus’ doen stralen.
Deze keer was ik de liturg.


 11-04-20223 Jack Reinders

Symbolisch bloemschikken Stille week 2023 en Pasen.

De schikkingen en tekstenzijn  dit keer gemaakt door: Aline Laanstra, Corrine Laanstra, Jack Reinders en Nell Wijma.

Vandaag en in de komende week zult u 4 symbolische schikkingen zien, in de verschillende kerkdiensten t.w.: vandaag, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
Vandaag ziet u een pad met aan het eind het kruis. Voor het pad hebben we jute gebruikt. Dit verbeeldt de lijdensweg van Jezus die hij voor ons is gegaan om onze zonden kwijt te schelden. Jute symboliseert o.a. soberheid en lijden. Het paars in schikking is de liturgische kleur van de 40 dagen tijd; het staat voor inkeer en bezinning. Ook is het de kleur van de Almachtige.
De palmbladeren zijn de takken van de bomen die door de inwoners van Jerusalem van de bomen zijn gebroken en op de weg werden gelegd net als hun mantels om hun Koning te verwelkomen. De witte roos op het kruis is een verbeelding van zuiverheid en onschuld. Ook is het een verwijzing naar Pasen. Naar de komst van het licht van de Allerhoogste.
Gezeten op een ezelin trad Jezus Jerusalem binnen. De inwoners riepen Hosanna voor de zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hoogste Hemel.

Wachtend……
gebonden
aan een touw

Verbaasd….
twee mannen
ze halen ons
ons eigen huis
zegt: geen nee
Omdat de Heer zei
kom mee

Met hem
op mijn rug
geen rotsige stenen
maar lopen
op groen blad
en kleurige gewaden

De mensen
ze joelen blij
maar ik
ik zie Zijn pijn

Dan…. voel ik Zijn rust
Zijn dienende weg
Hij zegt:
Mijn einde
is jouw bevrijding
Geef mij je hart
Het is dichtbij

Klik om te vergroten


Symbolisch bloemschikken Witte Donderdag 2023

Bij de schikkingen in de stille week volgen wij Jezus op zijn moeilijke weg naar Zijn einde van het menselijk bestaan. Vandaag vieren wij de maaltijd van de Heer. U ziet enkele symbolen van deze maaltijd. De kan en de schaal zijn een verwijzing naar de voetwassing. Jezus wil een dienaar voor iedereen zijn. Door Zijn houding roept hij ons op ook dienstbaar te zijn naar de wereld en de mensen om ons heen. Het brood als symbool van het eten van Zijn lichaam. De druiven: het drinken van Zijn kostbaar bloed.
Traditioneel is de liturgische kleur van deze dag wit. Met de bijzondere wending van de Pesach viering na de woorden van Jezus over brood en wijn wil Hij de mensheid uit de slavernij van de zonden leiden. Zijn woorden wekken hoop dat door de zwarte nacht heen een stralend licht zal gaan schijnen.
De witte tulpen zijn het symbool hiervan. De klimop staat voor trouw door de dood heen. De kronkel hazelaar wijst naar boven naar het kruis. Ook staat het voor de onverwachte wendingen in de lijdensweek. De liefde van Jezus voor ons is geen rechte weg. De witte violen zijn een teken van eenvoud en nederigheid. Jezus wil koning zijn door te dienen.


Verward
wast Hij mij
nee
niet U
ik
ik zal het doen
U
U bent mijn Meester

Verward
luisterend
Zijn stem:
jij zal vallen
ja jij
vannacht
ken jij me niet

Nee niet ik!

Verward
luisterend
Naar hem:
Ik ga
Ik ga jullie voor
Vertrouw op mij
Vertrouw op
Mijn licht!

Klik om te vergroten


Symbolisch bloemschikken Goede Vrijdag 2023

Gekroond met doornen
Judaspenning zijn verraad

Strompelend
op de grauwe jute
de Via Dolorosa

Rode bloemen
Zijn vergoten bloed

Genageld op ruw kruishout
Joden Koning
Zijn opschrift

Zijn kleden
verloot, gedeeld

Buigend Zijn hoofd
gaf Hij de Geest

Gewikkeld
in linnen met balsem

Begraven
een nieuw gedolven graf

Gevend
Zijn leven voor ons heil

Hoor de oorverdovende stilte
Zie de diepzwarte nacht
Voel dat wat komt!

Foto

Klik om te vergroten


Toelichting Symbolisch bloemschikken Stille Zaterdag

Het grauwe grijs dat het lichtend Licht verhulde is verwijderd.
De steen opzij gerold. Zijn graf is open. Witte bloemen geuren Zijn boodschap:
Treur niet, Ik ben opgestaan. De narcis trompettert Zijn blijde boodschap. De witte anjer toont Zijn toewijding, de violier Zijn liefde, de lisianthus toont onze dankbaarheid naar Hem toe.

Stil was het
oorverdovend stil

IJskoud
die nacht

Zijn ware licht
verhuld

Opzij gerold
de steen

Ja Hij
is opgestaan

licht aller
licht
verwarm ons hart

Licht o licht
verzacht ons hart

Licht o licht
kom

Klik om te vergroten


Pasen 2023 Symbolisch bloemschikken Pasen

Na een week vol verschillende ervaringen en emoties vieren we vandaag de opstanding van onze Heer. Pasen is werkelijkheid geworden. Maria en 2 leerlingen hebben het graf bezocht. Tot hun schrik was de steen opzij gerold, ze zagen een leeg graf met alleen de windsels waarmee Jezus was gebalsemd. Een leerling zag en geloofde.
In de schikking hebben wij op de volgende wijze vorm gegeven aan de opstanding. De ronde open vorm in de schikking staat voor het open graf. De windsels hangen op het lege kruis. De dood is overwonnen.
Traditioneel is de liturgische kleur van Pasen wit. Wit staat voor zuiverheid, reinheid en onschuld.
Daarom hebben we vooral witte bloemen gebruikt. De witte anjer toont zijn toewijding, de violier zijn liefde, de lisianthus is onze dankbaarheid naar Hem
De narcis hebben we gebruikt om zijn trompet vorm en omdat het een voorjaarsbloem is. Zoals in het voorjaar steeds nieuw leven ontstaat zo mogen wij ons vernieuwen door het offer dat onze Heer voor ons gebracht heeft. De narcis trompettert net als de trompet in deze dienst: de Heer is waarlijk opgestaan. Laat ons blij zijn en vrolijk zingen.


Laat mij ongezien geloven
dat Hij is opgestaan

Laat mij geloven
Hij heeft het
niet voor niets gedaan

Laat mij geloven
ik mag Hem achterna gaan

Laat mij geloven
Hij houdt van mij

Laat mij geloven
ik mag er zijn

Laat mij geloven
Hij is er ook voor jou

Hallelujah

Klik om te vergroten