Beatrixkerk
Beatrixlaan 54
6713 PT Ede
telefoon 0318 - 61 37 67
b.g.g. 0318 - 61 10 71


Predikant
Ds. T.P. de Jong, Proosdijweg 33, 6714 AK Ede
0318 309 191 / tpdejong@beatrixkerk.nl


Pastoraal werker Ouderenpastoraat
80 plus m.u.v. verpleeghuizen
Ds. Gerben H. Westra
telefoon 0318 - 65 56 61
email: gwestra@beatrixkerk.nl


Scriba
Janny Pastink
p/a/ Willen de Zwijgerlaan 4a
0318 639 049
scriba@beatrixkerk.nl


Meldpunt Pastoraat en Overlijden
Centraal Pastoraal Team
Wenst u, in geval van ziekte/ziekenhuisopname, bezoek van de predikant, dan dient u hem dat mee te delen/te laten meedelen, of meldt u het even via meldpunt Pastoraat:
Breus Versteeg 0318 - 63 43 38
Janny Westmaas 0318 - 62 52 68
Het centrale emailadres is: pastoraat@beatrixkerk.nl

Opnamen/ontslagen worden niet automatisch aan de predikant doorgegeven vanuit de ziekenhuizen.
Doorgaans bezoekt de predikant regelmatig de hem bekende patiënten in de ziekenhuizen.


Autodienst
Bent u niet of moeilijk in staat zelf naar de wekelijkse eredienst in de Beatrixkerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de zondagse autopool.
Ook kunt u zich als chauffeur aanmelden.
U wordt dan ingeroosterd om enkele malen per jaar te rijden.
Coördinator: Dick Peters 0318 - 64 66 48
peters@beatrixkerk.nl


Lid worden/uitschrijven van de Beatrixkerk
Ben je geïnteresseerd in onze gemeente en overweeg je lid te worden? Welkom! Twee keer per jaar worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor hen die geïnteresseerd zijn en/of lid willen worden. Je krijgt dan het informatieboekje van onze gemeente, er is een aantal mensen die iets vertellen over de gemeente, je krijgt een rondleiding door het gebouw en je hebt de gelegenheid je vragen te stellen. Bel/mail gerust de predikant om te vragen wanneer de volgende bijeenkomst is. Ook kan hij je meer vertellen over de doop.
ds. Theo Pieter de Jong, 0318 309191 - dominee@beatrixkerk.nl

Klik hier voor de procedure in- en uitschrijven van de Beatrixkerk.


Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Ede
Willem de Zwijgerlaan 4A, 6713 NT Ede
Telefoon: 0318 - 61 23 36
Vanwege het coronavirus is het Kerkelijk Bureau voorlopig alleen bereikbaar
- per e-mail (kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl) of:
- per telefoon (woensdag tussen 9 en 12 uur, 0318-612336).


Collectebonnen
Verkrijgbaar in eenheden van
20 stuks à € 0,75 = € 15
20 stuks à € 0,50 = € 10
20 stuks à € 1,25 = € 25
U kunt collectebonnen bestellen via een bankoverschrijving naar NL11 INGB 0000 8675 84, t.n.v. de Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van het aantal en soort gewenste collectebonnen. Ook kunt u de bonnen digitaal bestellen. De collectebonnen worden dan naar u toegestuurd.

Berichten bestemd voor kerkdiensten, voorgangers etc. kunt u mailen naar koster@beatrixkerk.nl.


Giften
Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede, onder vermelding van het doel.


Reserveren van vergaderruimte in de Beatrixkerk
Reserveren van een ruimte in de Beatrixkerk voor vergaderingen via e-mail: koster@beatrixkerk.nl of telefonisch via 0318 - 61 37 67 (kerkgebouw) of 0318 - 61 10 71. Heeft u een vergadering of bijeenkomst gepland in de Beatrixkerk? Reserveer dan tijdig ruimte! Mogelijk dat er anders geen ruimte beschikbaar is of dat u voor een gesloten deur komt te staan.


Redactie Wijkbrief
Pieter Westmaas / 0318 62 52 68 / wijkbrief@beatrixkerk.nl
Mocht u bijdragen, vragen en/of opmerkingen over deze website hebben, dan kunt u e-mailen naar de redactie.
Voor inhoudelijke vragen over de Beatrixkerk kunt u terecht bij de scriba of bij de koster.


Informatie voor de website
Mocht u bijdragen, vragen en/of opmerkingen over deze website hebben, dan kunt u e-mailen naar de redactie. Voor inhoudelijke vragen over de Beatrixkerk kunt u terecht bij de scriba of bij de koster.