Scriba

(Johan) J.L. Huizinga
P/a Willem de Zwijgerlaan 4/A
6713 NT EDE
Telefoon: 0318 - 63 88 32
scriba@beatrixkerk.nl

Autodienst

Bent u niet of moeilijk in staat zelf naar de wekelijkse eredienst in de Beatrixkerk te komen, dan kunt  u gebruik maken van de zondagse autopool.
Ook kunt u zich als chauffeur aanmelden.
U wordt dan ingeroosterd om enkele malen per jaar te rijden.
Coördinator: Dick Peters 0318 - 64 66 48

We geloven in God en we zijn volgelingen van Jezus Christus, die onze verlosser en inspirerend voorbeeld is. Gods woord is de bron van waaruit we leven en werken. We staan midden in de wereld en hebben aandacht en zorg voor de mensen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap en voor Gods schepping. Wij verlangen ernaar samen te komen in een viering van woord, gebed en zang en geraakt te worden door Gods woord en Geest. Dat willen we doorgeven aan anderen. Samen werken we aan een geloofsgemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten en zich thuis voelen.

Ga naar boven