Centraal Pastoraal Team

Wenst u, in geval van ziekte/ziekenhuisopname, bezoek van de predikant, dan dient u hem dat mee te delen/te laten meedelen, of meldt u het even via meldpunt Pastoraat: 

Breus Versteeg 0318 - 63 43 38
Janny Westmaas  0318 - 62 52 68

Het centrale emailadres is: pastoraat@beatrixkerk.nl


Opnamen/ontslagen worden niet automatisch aan de predikant doorgegeven vanuit de ziekenhuizen.
Doorgaans bezoekt de predikant regelmatig de hem bekende patiënten in de ziekenhuizen.