Kerk-app Donkey Mobile? De taakgroepen 'Opbouw & Toerusting' en 'Communicatie' gaan zich oriënteren op de mogelijkheden van een kerk-app. Deze app van Donkey Mobile ondersteunt communicatie in de kerk. Met de app kun je bijvoorbeeld groepen inrichten (jeugd, gespreksgroepen, kerk-op-schoot), een gemeentegids gebruiken, berichten verzenden, een agenda presenteren, collecteren, een smoelenboek opzetten… Ervaring in andere kerken (waaronder De Open Hof) leert dat app en website een goede combinatie zijn; door de app wordt ook meer gebruik gemaakt van de website. We willen graag dat er breed gekeken wordt naar de app en de mogelijkheden voor ons in de Beatrixkerk. Daarom zijn wij op zoek naar geïnteresseerde gemeenteleden, die mee willen denken.

Het volgende wordt van je gevraagd:

• oriëntatie via de website van Donkey Mobile

- je kunt je via die website ook opgeven voor een demonstratie;

• deelname aan overleg over ieders ervaring met website en demonstratie

- Wat kan de app betekenen voor de Beatrixkerk?

- Zie je specifieke mogelijkheden voor jouw doelgroep?

- Welke vragen blijven onbeantwoord? Wat wil je meer weten?

- Voor jong en oud?

• deelnemen aan een informatiebijeenkomst met een vertegenwoordiger van De Open Hof;

• deelname aan overleg met Donkey Mobile (uiteraard afhankelijk van uitkomsten van voorgaande oriëntatie en overleg);

• leeftijd speelt geen rol, maar we zouden het bijzonder fijn vinden als mensen tussen de pakweg 25 en 45 óók zouden reageren!

• mocht uiteindelijk worden besloten om met Donkey Mobile in zee te gaan, dan zou het prachtig zijn als enkelen zich zouden willen inzetten voor opbouw, uitrol en continuering van deze app in onze kerk.

Voor nadere informatie en aanmelding:

📧 communicatie@beatrixkerk.nl.

Betty van der Meulen (Opbouw & Toerusting)

Aart de Zeeuw (webredactie)

Ko Kuperus (Communicatie)