Actie Kerkbalans 2022
Op 15 januari start de Actie Kerkbalans. Vanaf maandag 17 januari kunt u een vrijwilliger van uw kerk aan de deur verwachten met de bekende Kerkbalansenvelop. Een aantal dagen later wordt de retourenvelop met toezeggingsformulier dan weer opgehaald.

Gemeenteleden die zich geregistreerd hebben voor Kerkbalans via internet krijgen geen Kerkbalansenvelop, maar ontvangen omstreeks maandag 17 januari een e-mail met alle informatie om digitaal een toezegging te kunnen doen voor de Actie Kerkbalans 2022.
Als u omstreeks 17 januari toch geen e-mail hebt ontvangen van het Kerkelijk Bureau, kijk dan even in uw spambox. Ook zonder e-mailbericht kunt u uw toezegging doen via https://site.skgcollect.nl/136 of via de Appostel app.

Uw financiële bijdrage is voor de Protestantse Gemeente Ede en is o.a. bestemd voor het pastoraat, het onderhoud van de kerkgebouwen, het salaris van de predikanten, kosters en organisten.

In de afgelopen drie jaren hebben wij steeds een beroep gedaan op alle gemeenteleden om – indien mogelijk en naar vermogen – uw financiële bijdrage met minimaal 2% te verhogen.
Dat willen we ook dit jaar weer van u vragen. Maar vanwege de veel hogere inflatie en grotere prijsstijgingen, waar wij als gemeente ook mee te maken hebben, geven wij u graag een grotere verhoging van uw financiële bijdrage dan 2% in overweging.
Ga voor een toelichting op de financiële situatie van onze gemeente naar www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkbalans

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Ede