U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:
1. Digitaal via de website (rubriek in rechterkolom van de home pagina),
deze rubriek is niet meer zichtbaar, wanneer de aanmeldingsperiode verstreken is. Indien mogelijk, het liefst op deze maner aanmelden.
2. Via email aanmelden@beatrixkerk.nl met vermelding van dezelfde gegevens.
Schriftelijk en digitaal opgeven moet vóór donderdag 19:00 uur.
3. Telefonisch 06-13438955 (maandag t/m woensdag van 17.00-19.30 uur).

Zijn er te veel opgaves dan wordt er geloot.
Uiterlijk vrijdag 20.00 uur krijgt u bericht of u wel of niet kunt deelnemen aan de dienst.

Vanwege het risico op besmetting vindt er nog geen samenzang plaats.
Er kan alleen bij uitzondering gebruik gemaakt worden van het sanitair.
Voorlopig zal de auto ophaaldienst nog niet kunnen starten.
Na afloop is er geen mogelijkheid tot ontmoeting, We verlaten het kerkgebouw.

Bij meer dan 30 aanmeldingen wordt er geloot. En mocht er in dit alles toch nog iets veranderen? Hou de website in de gaten.