De ontwikkelingen met het corona virus laten ons ouderen van de gemeente zeker niet onberoerd. Geplande activiteiten moeten wij daarom afzeggen of uitstellen.
De gezondheid van ons allen en waar mogelijk uitsluiten van risico’s laten echter geen keus. De geplande paasviering op woensdag 15 april in de Beatrixkerk komt dan ook te vervallen. Tevens hebben wij moeten besluiten de dagtocht van dinsdag 2 juni tot nader order uit te stellen. Desondanks denken wij aan u en hopen dat wij samen toch het paasfeest op gepaste wijze mogen vieren. Namens de activteitencommissie wens ik allen een goede en gezegende pasen in de hoop eenieder binnenkort in goede gezondheid weer te mogen ontmoeten.
Evert Hoogendoorn, Jellie van Willigenburg, Etteke Onnink, Anne Hendriks, Dick Peters