De huisartsen: dat zij niet overbelast raken. Ook voor de mantelzorgers, predikanten en vrijwilligers, dat zij hun taken kunnen blijven doen. 'Heer, ontferm U!'

Veiligheid en gezag voor hen die bij hulpdiensten werken ( hulpverleners, politie, ambulance, brandweer enz) Daarvoor is ook wetgeving nodig. Dat het respect voor hen terugkomt. 'Heer, ontferm U!' 

De voedselbank Ede verstrekt wekelijks aan mensen die onder de bestaansminimum leven een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. Voedselhulp wordt aangevraagd via diverse hulpverlenende instanties. Dat er genoeg mag zijn voor iedereen!

Iedere 1e en 3e maandag van de maand is er een Avondgebed in de Beatrixkerk.

Kerkdiensten

Alle diensten worden
uitgezonden en kunnen
rechtstreeks of achteraf
worden bekeken
 

Kerstfolder van de gezamenlijke
kerken in het Beatrixpark:

zondag 8 december 2019
10:00 Ds. T.P. de Jong, (2e van de Advent)
Na de dienst Kerk op Schoot

woensdag 11 december 2019
19:30 Ds. T.P. de Jong, (Vesper)

zondag 15 december 2019
10:00 Ds. T.P. de Jong, (3e van de Advent, HA)

zondag 15 december 2019
19:30 Zangdienst "Op weg naar kerst"

woensdag 18 december 2019
19:30 Ds. T.P. de Jong, (Vesper)

zondag 22 december 2019
10:00 Ds. T.P. de Jong, (4e van de Advent)

zondag 22 december 2019
17:00 Ds. T.P. de Jong, (Festival of 9 lessons&carols)

dinsdag 24 december 2019 (kerstnachtdienst)
22:00 Ds. T.P. de Jong, (Kerstnachtdienst)
m.m.v. The New Creation

woensdag 25 december 2019
10:00 Ds. T.P. de Jong, (Kerstmorgen)

Agenda

ZATERDAG 7 DECEMBER
09.00 u.: Oud Papier Actie (tot 12.00 u)

MAANDAG 9 DECEMBER
va 09.00 u.: kerkzaal in kerstsfeer brengen
16.30 u.: commissie toekomst
19.00 u.: oefenen muziek kinderkerst
19.00 u.: taakgroep opbouw & toerusting
20.00 u.: bezinning pastoraal bezoekers

DINSDAG 10 DECEMBER
19.30 u.: Avance coaching

WOENSDAG 11 DECEMBER
09.30 u.: handwerkgroep
19.30 u.: VESPER
20.00 u.: cantorij
20.00 u.: diaconie

DONDERDAG 12 DECEMBER
va08.00 u.: scholengemeenschap 't Streek
10.00 u.: gesprek & gebed (tot 11.30 u)
19.30 u.: Adventsviering 't Streek

VRIJDAG 13 DECEMBER
19.30 u.: Adventsviering 't Streek

ZATERDAG 14 DECEMBER
19.30 u.: concert Kamerkoor o.l.v.
Marleen van der Kolk

Inloggen

Lid worden?

Collectebonnen

Vacaturebank

Ga naar boven