De huisartsen: dat zij niet overbelast raken. Ook voor de mantelzorgers, predikanten en vrijwilligers, dat zij hun taken kunnen blijven doen. 'Heer, ontferm U!'

Veiligheid en gezag voor hen die bij hulpdiensten werken ( hulpverleners, politie, ambulance, brandweer enz) Daarvoor is ook wetgeving nodig. Dat het respect voor hen terugkomt. 'Heer, ontferm U!' 

De voedselbank Ede verstrekt wekelijks aan mensen die onder de bestaansminimum leven een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. Voedselhulp wordt aangevraagd via diverse hulpverlenende instanties. Dat er genoeg mag zijn voor iedereen!

Iedere 1e en 3e maandag van de maand is er een Avondgebed in de Beatrixkerk.