Gebed is de basis van de christelijke gemeenschap.
De gemeente van de Beatrixkerk kan niet zonder gebed.
Persoonlijk gebed, maar ook samen met andere gemeenteleden.
Niet alleen op zondag, maar ook door de week.
Elke 1e en 3e maandag van de maand van 19.15 uur tot 19.45 uur komen we bij elkaar in de zaal van de Beatrixkerk.
De kerk is open vanaf 19.00 uur.
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Anny Gootjes, tel: 634889 en Betty de Jong, tel: 06-20713221. 
 
Rooster moment van gebed: 
 
Maandag 15 oktober
Maandag 5 november
Maandag 19 november
Maandag 3 december
Maandag 17 december
 
Orde van dienst: 
Stilte
Kaars aansteken      - God is bij ons
Zingen    - 2 liederen uit de NLB
Zegenbede 
Bijbellezing, waarna stilte
 
Gezamenlijk “onze Vader” bidden waarna stilte voor persoonlijk gebed en inkeer
Voorbede voor:  
-   de wereld
-   ons land
-   onze plaats
-   onze gemeenschap en leden van ons gemeenschap
-   onszelf en de mensen die ons omringen
De gebeden worden beëindigd met gezongen “Heer, ontferm U” en
“Loof de Here mijn ziel”
 
Gelieve uw eigen liedboek mee te brengen!
 
Koffie wordt geschonken in de ontmoetingsruimte.
Ga naar boven