Gebed is de basis van de christelijke gemeenschap.
De gemeente van de Beatrixkerk kan niet zonder gebed.
Persoonlijk gebed, maar ook samen met andere gemeenteleden.
 
Data:
Maandag 2 september
Maandag 16 september
Maandag 7 oktober
Maandag 21 oktober
Maandag 4 november
Maandag 18 november
Maandag 2 december
Maandag 16 december
 
Van 19.15 uur tot 19.45 uur
 
Orde van dienst: 
Stilte
Kaars aansteken  - God is bij ons
Zingen - 1 lied uit de NLB
Zegenbede 
Bijbellezing, waarna stilte
 
Gezamenlijk “onze Vader” bidden waarna stilte voor persoonlijk gebed en inkeer
Voorbede voor:  
-   de wereld
-   ons land
-   onze plaats
-   onze gemeenschap en leden van ons gemeenschap
-   onszelf en de mensen die ons omringen
De gebeden worden beëindigd met het "onze Vader"
 
Gelieve uw eigen liedboek mee te brengen!
 
Koffie wordt geschonken in de ontmoetingsruimte.
Ga naar boven