Dagelijks Woord


Vanaf 25 mei 2018 moeten alle kerkelijke gemeenten voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.
De regels gaan over handelingen die betrekking hebben op een (te identificeren) persoon of personen. Het gaat dus niet alleen om namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld om foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn, uitzending kerkdienst via internet, enz. De wijkgemeente Beatrixkerk heeft dit alles vastgelegd in een privacy statement. Deze kunt u hier downloaden. Heeft u behoefte aan een papieren exemplaar, dan kunt u deze aanvragen bij de scriba, mail: scriba@beatrixkerk.nl.

Kerkdiensten

Alle diensten worden
uitgezonden en kunnen
rechtstreeks of achteraf
worden bekeken

zondag 17 februari 2019
10:00 Ds. T.P. de Jong
Na de dienst: Kerk op Schoot

zondag 24 februari 2019 
10:00 Ds. G. van Belzen, Leusden

 zondag 24 februari 2019
17:00 Pastor H. Lucassen
Evensong

woensdag 6 maart 2019 
19:30 Ds. T.P. de Jong aswoensdag

zondag 10 maart 2019
10:00 Ds. T.P. de Jong
1e van de veertig dagen

woensdag 13 maart 2019 
19:00 Ds. K. Santing, biddag

Inloggen

Lid worden?

Ga naar boven